Politikere i skole

To politikere tog imod tilbud om at besøge Serritslev Skole.

Byrådet - eller rettere en del af byrådet - var i skole i går. Det var skolebestyrelsen ved Serritslev Skole, der havde indbudt byrådet til et åbent hus arrangement. Der var købt rigeligt med rundstykker, men der var ikke så stort et besøg som skolebestyrelsen havde håbet på. To af de 27 medlemmer af Brønderslev Byråd tog imod invitationen, nemlig Thomas Krog (SF) og Jens Andersen (V). Oprindeligt var Serritslev Skole i fare for helt at lukke. Nu er det 4.-7. klasse, skolen risikerer at miste. Fire skoler står til at miste 4.-6. klasse, mens det er tanken at samle 7. klasserne på overbygningsskolerne Den endelige beslutning skal Brønderslev Byråd træffe senere. Men det var i forbindelse med den igangværende debat, skolebestyrelsen ønsker at vise skolen frem. - Vi har en god og velfungerende skole, siger formand for skolebestyrelsen, Inge Mariager Larsen. Thomas Krog siger: - For mig er det godt at komme rundt til skolerne, for at se forholdene, siger Thomas Krog. Vi skal jo gerne træffe den rigtige beslutning omkring de fremtidige skoler. Thomas Krog vil endnu ikke ud med sin holdning omkring skolernes fremtid. - Det skal vi drøfte i vores gruppe, siger han. Jens Andersen derimod er helt klart indstillet på at stemme for ikke at beskære Serritslev Skole. Han indrømmer, at holdningerne omkring skolespørgsmål i Venstre er delte. - Men jeg ser mere på det menneskelige aspekt, end jeg sker til, at jeg er Venstre-mand på det punkt, siger Jens Andersen. Ingen kan ændre den holdning, jeg har omkring de mindre skoler. - Og pengene kommer ind i form af udvikling og nye borgere. Jens Andersen tror på, at der vil være udvikling i Serritslev, hvis skolen bevares som i dag. - Der er flere, der har udtrykt ønske om at flytte til Serritslev, men de afventer den endelige afklaring omkring skolen. - På det seneste er der også solgt byggegrunde i Serritslev. - Vores nabokommune går en anden vej, og lukker skoler. Men vi har i de 13 skoler, der er i Brønderslev, ikke én eneste skole for meget. Vi ser jo, at børnetallet holder, og måske kan det endda vokse. - Jeg er sikker på, at vi om nogle år vil have 100 elever i Serritslev, fordi det er en god skole, og fordi der sker udvikling. Jens Andersen understreger, at hans holdning gælder alle de mindre byer. - Der skal være en skole, hvis der skal være udvikling i landdistrikterne, siger han. Det er planen - når skoledebatten er slut - at snakke udvikling af Serritslev. - Vi skal have gang i opførelse af ældreboliger. Så når en ældre rykker ud, er der 200 kvadratmeter hus parat til en ny børnefamilie. Inge Mariager Larsen siger, at børn fra f.eks. Aadalen kan gå i Serritslev. - Der er busser, og der er jo heller ikke langt at cykle, bemærker hun. Inge Mariager Larsen indrømmer, at det er svært at samle politikere på en almindelig skoledag. - Der er 14, der har sendt afbud, men 11 har vi ikke hørt fra. I sidste uge besøgte Børne- og Skoleudvalget Serritslev Skole, så dette udvalgs medlemmer kender Serritslev Skole.