Natur

Politikere i støvlerne og ud naturen

Workshops i kystland, bakker og lavland i Jammerbugt skal øge viden

Kystlandskabet står først på dagsordenen, når politikerne skal ud i landskabet for at lære mere om Jammerbugt Kommunes herligheder. arkivfoto: henrik louis

Kystlandskabet står først på dagsordenen, når politikerne skal ud i landskabet for at lære mere om Jammerbugt Kommunes herligheder. arkivfoto: henrik louis

JAMMERBUGT:På med støvlerne og ud i landskabet. Det bliver realiteten for politikerne i Jammerbugt Kommune på tre workshops her i foråret, og de får følgeskab af embedsmænd og foreningsfolk fra Danmarks Naturfredningsforening og LandboNord. For hvad er det lige for nogle natur- og landskabsværdier, Jammerbugt Kommune har fået ansvaret for fra 1. januar i år? Det skal de lære mere om på en utraditionel måde gennem projektet ”Åbent land på dagsordenen”, som kommunen har fået støtte fra staten til at gennemføre. På de tre workshops besøges typiske landskaber i kommunen, kysten, bakkerne og lavlandet, og sammen med et afsluttende seminar skal det opbygge et ejerskab og engagement hos dem, der har ansvaret for forvaltningen af det åbne land. Plan- og miljøchef Gitte Clausen har tilrettelagt kurset, som måske siden kan inspirere andre kommuner. - Vi skal ud og lære mere om de typiske landskaber i Jammerbugt Kommune, så alle ved, hvad vi har med at gøre, forklarer Gitte Clausen. Ud over politikerne, embedsmænd, DN og LandboNord er også kommunens turistchef Finn Hagedorn og erhvervschef Povl Bjarne Jensen med. Naturværdierne er nemlig også en vigtig del af turismens og erhvervslivets vilkår. De tre workshops foregår 16. april, 23. april og 2. maj, og det afsluttende seminar holdes 15. maj. Gitte Clausen har også opsummeret, hvad succeskriterierne for projektet blandt andet er: - At mindst tre fjerdedele af kommunalbestyrelsen deltager og sammen med nøglemedarbejdere får et kompetenceløft i deres viden om kommunens natur og kulturlandskaber. - At de får en konkret viden natur og de kulturlandskaber i Jammerbugt Kommune. - At der på de enkelte workshops opnås forståelse mellem DN, LandboNord og kommunalbestyrelsen. - At der sker en øget politisk bevidsthed om planlægning i det åbne land.