Politikere i strid om parkerings-fond

Politiker rejser tvivl om lovligheden af kommunens p-fond

LØKKEN-VRÅ:Tina Ussing Bømler (fællesliste) tvivler på, at Løkken-Vrå Kommunes parkeringsfond fungerer efter lovens bogstav og har bedt om en redegørelse i kommunalbestyrelsen. Hun er dog ikke særlig tilfreds med de svar, hun har fået. - Kommunens administration af p-fonden er besynderlig. Der er reelt ikke etableret p-pladser i Løkken. Men det er svært at få konkrete svar, siger Tina Ussing Bømler. Når der bygges nyt, skal der anlægges et passende antal p-pladser i forbindelse med byggeriet. Når dette ikke kan lade sig gøre, skal ejerne i stedet indbetale ca. 20.000 kr. til p-fonden for hver p-plads, der kommer til at mangle. Det svarer til halvdelen af, hvad kommunen mener, at det koster at anlægge en p-plads. Kommunen skal selv betale den anden halvdel. Tina Ussing Bømler synes det ser mærkværdigt ud, at de p-fond-penge kommunen har brugt i Løkken er brugt til arealet overfor Spar-købmanden og arealet på hjørnet af Harald Fischersvej/Vrenstevej ved siden af busgaragen. Arealet overfor Spar blev også brugt som offentlig p-plads, inden kommunen overtog det, og der er intet gjort ved arealet. Arealet ved busgaragen er beplantet med træer. Ikke desto mindre mener kommunen, at erstatnings-p-pladserne er anlagt. - Men kommunens andel af betalingen fremgår ingen steder. Kommunen skal jo betale halvdelen, men der er ingen penge på budgettet til p-pladser, siger Tina Ussing Bømler. Teknisk udvalgs formand, Kim Bach (fællesliste) afviser, at der er noget galt med kommunens administration af p-fonden. - Jeg kan ikke se, der er et problem. De p-pladser, folk har indbetalt til, er også blevet anlagt. Vi følger reglerne, mener han. - Vi er ikke forpligtet til at føre selvstændigt regnskab for kommunens andel, og der står ingen steder, at vi skal betale halvdelen. Der står, at vi max. må opkræve halvdelen af prisen på en p-plads, og det gør vi efter vores bedste skøn. Gennemsnitligt, siger Kim Bach. Hans fornemmelse er, at kommunens andel til anlæggelse af p-pladser beløber sig til mindst halvdelen af den endelige pris. Om de to førnævnte p-pladser i Løkken siger Kim Bach: - Pladsen overfor Spar er ikke køn, men den virker, og der er ingen tvivl om, at den er fuldt lovlig. Der er blevet kørt en landsretssag mod kommunen om Nettos indbetaling til p-fonden, og dommeren accepterede, at Nettos penge var blevet brugt til p-pladsen overfor Spar. Kim Bach bebuder, at pladsen renoveres, hvis kommunalbestyrelsen vil bevilge pengene til det. Pladsen ved busgaragen skal ryddes, så der bliver 40-50 p-pladser, og det kommer kommunen også til at betale.