Politikere i tænkeboks

PANDRUP:Efter de to offentlige møder på henholdsvis Jetsmark Centralskole og Saltum Centralskole har politikerne i børne- og kulturudvalget igen drøftet, om skolestrukturen skal ændres. Men på det seneste møde i udvalget blev medlemmerne enige om, at de skal have lejlighed til at drøfte spørgsmålet i deres politiske baglande, inden de udarbejder et decideret forslag, som skal sendes til høring hos skolebestyrelserne. På børne- og kulturudvalgets næste møde om knap 14 dage fortsætter arbejdet med at udarbejde forslag. - Efter debatmøderne kan det godt se lidt broget ud, men jeg tror, vi finder en løsning, siger formanden for børne- og kulturudvalget Henrik C. Pedersen, der håber på en løsning med bred politisk opbakning. Han tilføjer, at fristen for indlevering af høringssvar måske bliver forlænget for at give skolebestyrelserne lidt mere tid til at komme med forslag til politikerne.