Lokalpolitik

Politikere inviteret i skoven

Kun to ud af 17 lokalpolitikere tog imod indbydelsen

LØKKEN:Vendsyssels Plantage i Løkken trænger hårdt til en kærlig hånd, og nu håber Løkken Borger- og Håndværkerforening, at få penge til at vedligeholde en del af plantagen ved at sælge den sydlige del af plantagen. Der er udarbejdet en plan for et oldekolle med 14 boliger, der foreslåes opført i den sydlige del af plantagen. - Byggeriet betyder, at der inddrages mellem 6000 og 7000 kvadratmeter af den 37.000 kvadratmeter store plantage, bemærker formand for borgerforeningen, Palle Kjær. Han synes ikke, at det vil gå væsentligt ud over Vendsyssels Plantage, at der bygges. Det er kun ca. en sjettedel af plantagen. - Tværtimod. Vi får råd til at holde plantagen ved lige, bemærker Palle Kjær. Og det mener han er en langt bedre løsning. Løkken Borger- og Håndværkerforening havde inviteret den samlede kommunalbestyrelse til at besøge Vendsyssels Plantage forud for kommunalbestyrelsesmødet mandag. Kun Bent Dyrby og Frode Bang ud af de 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer tog imod tilbuddet. Det var Palle Kjær, Inge Østergaard og Poul Lybæk, der repræsenterede borgerforeningen, der viste rundt i plantagen. I september sagde kommunalbestyrelsen nej til et forslag om byggeri i Vendsyssels Plantage. Bent Dyrby siger, at det er et nyt projekt, der nu er på bordet, og han vil fortælle sine kollegaer i kommunalbestyrelsen om sit syn på sagen. Det ny projekt er noget forskelligt fra det tidligere. Økonomiudvalget mener ikke, at der er kommet nævneværdigt nyt frem, og derfor mener politikerne i økonomiudvalget ikke, at sagen kan tages op. Men Birthe Andersen har begæret sagen rejst i den samlede kommunalbestyrelse på mandag. Det er arkitekt Jørgen Franck, Løkken, der har tegnet de 14 ældreboliger, der foreslåes opført i plantagen. Der er opstillet en plan for byggeriet i Vendsyssels Plantage. Der er også sket afmærkning med pæle, så man kan se, hvilket område, der er tale om. Palle Kjær siger, at mange af de eksisterende træer er gået ud, og han mener, at der er behov for at få plantet nye træer i plantagen, så den fortsat kan give den nødvendige læ. Rundturen viste, at der er mange døde træer i skoven, og mange trænger til at blive fældet. Siden 1930 har Løkken Borger- og Håndværkerforening haft Vendsyssels Plantage. Den har været samlingssted for mange arrangementer, og er et meget benyttet åndehul af både lokale og turister. Mange ægtepar har endda måske mødt hinanden i plantagen.