Lokalpolitik

Politikere kan ikke flytte mobilsendere

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunes forsyningsudvalg står fast på placeringen af mobilsenderne på skorstenene på varmecentralen på Nordens Allé. - Vi kan ikke andet, siger formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen (V), efter økonomiudvalgets møde i går. Men forsyningsudvalget forslår økonomiudvalget og byrådet, at der foretages en måling af den konkrete stråling i området. Ole Lysgaard Jensen understreger, at mobilsenderne er opsat i henhold til gældende lov. - Vi forstår i udvalget godt den frygt, der er i området for mobilsenderne, og det gør da indtryk på os. Men vi har i forsyningsudvalget ingen mulighed for at bruge varmeforsyningernes penge til at få dem flyttet. - Hverken byggeloven, planloven eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner. - Ifølge de oplysninger, vi har, har antennerne en begrænset geografisk dækning, og derfor må de placeres, hvor folk bruger deres telefoner. Det vil sige dér, hvor de opholder eller bevæger sig. Ole Lysgaard Jensen mener, at frygten for mobilsenderne er kraftigt overdrevet. Ole Lysgaard Jensen fortæller, at man i udvalget føler, at det er spørgsmål omkring de ny 3 G mobilsendere, der medfører den utryghed, der opleves i den aktuelle sag. - Men i Brønderslev er det kun 2 G sendere, der er tale om.