Sindal

Politikere kigger på indsigelser

} SINDAL: Sommerferien går på hæld og på mandag skal poltikerne i økonomiudvalget da også til at virke igen. En af de første sager, de kommer til at stifte bekendtskab med efter sommerferien er ansøgningen fra Helsegården om åben anvendelse af landingsbanen på ejendommen i tre bestemte weekender. Efter høringsperioden er der indkommet en samlet indsigelse, som er underskrevet af 16 beboere i området. Årsagen skulle være, at disse beboere ikke ønsker mere flyvning i området, selv om der ikke er søgt om øget antal flyvninger, men at andre kan benytte en del af de antal flyvninger, som ejeren - Tage Olesen - har tilladelse til at udføre. Et andet punkt tæller en ansøgning om at Sverrigsgade 6 kan benyttes til at drive erhverv i. Det er i ansøgningen anført, at en tilladelse ikke vil medføre mere trafik eller øget behov for parkering, og forvaltningen indstiller da også punktet godkendt.tn