Politikere klar til musikhus

AARS:Om to år kan et splinternyt musikhus stå færdigt til at tage imod turnerende musikere og musikskoleelever i Aars. Aars’ borgmester, Knud Kristensen, er ikke et øjeblik i tvivl om, at Vesthimmerland vil kunne honorere de krav, der stilles for at tage imod 11,5 millioner kroner fra EU, efter at Musikkens Hus i Aalborg er sendt til tælling. Blandt kravene er, at samtlige regninger skal være betalt i april 2008, og der skal være givet en ibrugtagningstilladelse i juli 2008. - Det ligger inden for de rammer, vi kan leve op til, fastslår Knud Kristensen. Positivt indstillet Økonomiudvalget i Aars har sagt god for at modtage pengene, sammenlægningsudvalget for Vesthimmerland er også positivt indstillet, og i næste uge kommer Musikhus Vesthimmerland på dagsordenen i byrådssalen i Aars. Falder de sidste detaljer på plads, er det planen at holde licitation i løbet af efteråret på projektet til små 30 millioner kroner. Knud Kristensen vurderer ikke, at det lille musikhus i Aars vil løbe ind i de samme problemer med en løbsk økonomi som Aalborg. - Langt flere entreprenører vil kunne håndtere et projekt som vores, og det vil give en større konkurrence på prisen, påpeger han.

Forsiden