Kræft

Politikere: Kræft skal prioriteres

38 nordjyder venter lige nu over fire uger på strålebehandling - regionsrådsudvalg hasteindkaldes

ledende overlæge Lisbeth Juhler Andersen, Aalborg Sygehus, mener, at man i den aktuelle situation har fundet den bedst mulige løsning.
Foto: Bent Bach

ledende overlæge Lisbeth Juhler Andersen, Aalborg Sygehus, mener, at man i den aktuelle situation har fundet den bedst mulige løsning. Foto: Bent Bach

8. august samles medlemmerne af regionsrådets udvalg, der arbejder for kortere ventetider, til ekstraordinært møde. Anledning er omtalen de seneste dage af ventetider på 14 uger til strålebehandling på Aalborg Sygehus af kræftpatienter, der vælger ikke at lade sig behandle i udlandet. -Vi skylder hinanden og patienterne at mødes og se hinanden i øjnene. Det er en alvorlig situation, og vi bør vurdere, om en ændret prioritering kan give sygehuset bedre muligheder for at nedbringe ventelisterne, siger udvalgets formand, Peter Therkildsen (V). Med hasteindkaldelsen efterkommer han en opfordring fra partifællen Marian Geller, som glæder sig over indkaldelsen. Det gør også udvalgets tredje Venstremedlem, Per Nielsen. Men han pointerer, at det ikke bør komme bag på politikerne, at der foretages en prioritering med disse konsekvenser. -Vi har nikket ja til prioriteringen, og vi har vidst, at der ikke var ressourcer til det hele. Jeg kommer selvfølgelig gerne til et ekstra møde, men det er altså ikke, fordi vi ikke ved, hvad der sker, siger Per Nielsen med henvisning til, at udvalget senest på sit møde 28. maj drøftede situationen indgående ud fra en redegørelse fra forvaltningen. Overrasket over 14 uger Ifølge ham er der to store opgaver, som politikerne har givet førsteprioritet: -Gennemførelsen af kræftplanen, hvor akut syge patienter med en række livstruende kræftformer sikres hurtig behandling. - Og screeningen af kvinder for brystkræft. - Det helt centrale er, at en kvinde, der henvises til sygehuset med mistanke om brystkræft, ikke kommer til at vente 14 uger på, at der sker noget som helst. Det sikrer kræftplanen. Det, der i øjeblikket kan ske, er, at kvinden opereres, og at der derefter går længere end de krævede fire uger, før en efterbehandling i form af eksempelvis stråler kommer i gang. Men så har vi heldigvis muligheden for at tilbyde behandling i udlandet inden for fire uger, siger Per Nielsen. Helle Andersen (S) bekræfter, at der politisk er foretaget en prioritering. - Men at ventetiden på strålebehandling nu er 14 uger, kommer bag på mig, og derfor er jeg enig i, at vi bør drøfte, om vi kan gøre noget anderledes og bedre, siger hun. Hver anden siger nej Ledende overlæge på Aalborg Sygehus' kræftafdeling Lisbeth Juhler Andersen oplyser, at alle brystkræftpatienter bliver opereret inden for de tidsfrister, der er fastsat, ligesom prostatapatienter inden for fristen kommer i gang med den indledende hormonbehandling. Det er alene for det næste led i behandlingen, Aalborg Sygehus ikke selv kan opfylde tidsfristerne. De to kræftformer er de eneste af 15, hvor Aalborg Sygehus ikke lever op til kravene. Lisbeth Juhler Andersen siger, at det ikke er tilfældigt, hvilke patienter sygehuset tilbyder behandling i udlandet. - Det er de patienter, som vi vurderer kan tåle at rejse, og som fungerer udmærket i hverdagen. Behandling i udlandet kommer ikke på tale for patienter med eksempelvis strubekræft eller hjernesvulster. Og hvis en brystkræftopereret kvinde er svag og måske også lider af dårligt hjerte, bliver hun heller ikke sendt til Tyskland, men behandlet her i Aalborg inden for de fire uger, siger overlægen. Cirka halvdelen af de patienter, der får tilbuddet om behandling i udlandet, siger ja. Den anden halvdel vælger at vente. Den seneste opgørelse fra sygehuset – fra uge 28 – viser, at der da var 18 brystkræft- og 20 prostatapatienter, der havde ventet i mere end fire uger på strålebehandling, fordi de havde valgt at afvente behandling i Aalborg. I år har indtil nu ca. 80 nordjyske kræftpatienter fået strålebehandling i Tyskland. Ekstra strålekanon På lidt længere sigt er løsningen i Aalborg ifølge Lisbeth Juhler Andersen en ekstra strålekanon, som kan tages i brug til næste forår. Der er allerede uddannelse i gang af personale, der kan betjene den, og et nyt kursus begynder efter sommerferien. Endvidere rekrutteres der specialuddannet personale i Tyskland. Den ledende overlæge mener, at man i den aktuelle situation har fundet den bedst mulige løsning. - Det vigtigste er, at alle får tilbudt behandling inden for fire uger. Indtil vi kan klare det hele her i Aalborg, koncentrerer vi indsatsen om de patienter, der er svækkede eller får mange bivirkninger af strålebehandlingen, siger hun.