Retspleje

Politikere kræver åbenhed om klager

Retspolitikere vil have minister til at gøre fakta om politiklagesager tilgængelige for alle

Formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF), er utilfreds med, at det i praksis er meget vanskeligt for offentligheden at få indblik i, hvordan landets statsadvokater afgør politiklagesager. Han finder det absolut nødvendigt, at grundlæggende statistiske oplysninger om politiklagesystemet til enhver tid er tilgængelige for offentligheden. - Det siger sig selv, at med den fokus, der har været på området, og med en politiklageordning, der har været omdiskuteret, så er det altså nødvendigt med klare, faktuelle oplysninger, siger Peter Skaarup. Han henviser til, at det i firmaer og organisationer er standard, at man til enhver tid har den slags faktuelle oplysninger ved hånden, som er afgørende nødvendige for at kunne følge op på sine aktiviteter. - Sådan bør det da også være på det her område, mener Peter Skaarup. Utilfredsstillende Peter Skaarup peger på, at det er utilfredsstillende for offentligheden, men også for de politikere, som har indført politiklagesystemet, hvis det ikke er muligt at kontrollere, om det kører fornuftigt. - Hvis de oplysninger ikke findes - eller hvis der ligefrem er divergerende tal, som noget tyder på - så er det umuligt at forholde sig til, om systemet kører hensigtsmæssigt. Vi må have nogle éntydige tal, så har vi har noget at tage en politisk diskussion ud fra, siger Peter Skaarup, som har svært ved at forstå, at sådan noget ikke bare kører pr. automatik her i 2006. - Vi er jo blevet så forvænnet med adgang til alle mulige oplysninger og stor gennemskuelighed i de fleste ting i vores samfund. Derfor må jeg også sige, at det her virker mere som om, vi beskæftiger os med et U-land, siger Peter Skaarup. Han tilføjer, at der naturligvis ikke skal udleveres fortrolige oplysninger fra konkrete sager i politiklagesystemet. - Men det taler vi jo heller ikke om. Det handler bare om faktuelle oplysninger og tal, og de bør være tilgængelige. Også sådan at man for eksempel har en chance for at sammenligne, hvordan de forskellige statsadvokater i landet ligger i forhold til hinanden, når det handler om afgørelser i politiklagesager, siger Peter Skaarup. Lav en database Retsudvalgets næstformand Anne Baastrup (SF) forlanger også forbedringer. - Det duer ikke. Hvis det er sådan, at vi skal have tillid til et system, bliver der nødt til at være gennemsigtighed. En database ville være det helt naturlige, sådan at enhver borger for eksempel kan gå ind og kigge på afgørelserne fra den lokale statsadvokat, siger Anne Baastrup. Hun mener, at jo mere åbenhed, der er i offentlige systemer, jo større tryghed og tillid har borgerne også i forhold til myndighederne. - Og for os, der skal holde øje med klagesystemet, er det helt håbløst, siger Anne Baastrup. Hun mener, at den eneste vej frem er at få etableret en database, så offentligheden til enhver tid kan følge med i, hvad der sker i politiklagesystemet. Spørgsmål til minister Hos Rigsadvokaten har vicestatsadvokat Hans Fogtdal ikke noget bud på, hvorfor eksempelvis statistiske oplysninger om politiklagesystemet ikke allerede ligger tilgængelige i en database. - En mulig forklaring kan være, at det rent historisk har været sådan, at Rigsadvokaten én gang om året har indkaldt oplysningerne fra statsadvokaterne, hvorefter de er blevet udgivet én gang om året, siger Hans Fogtdal. Folketingets retsudvalg vil nu stille en række spørgsmål til justitsminister Lene Espersen (K). Blandt andet: [ Ministeren bedes på baggrund af indhentede oplysninger fra statsadvokaterne redegøre for antallet af afgjorte konkrete klagesager over politiets adfærd i årene 2001-2004, hvor statsadvokaternes afgørelse har indeholdt kritik af politiet. [ Hvilke overvejelser gør ministeren sig med hensyn til at forbedre de offentligt tilgængelige statistikker om politiklager herunder i forhold til muligheden for at følge med i antallet af sager og udviklingen heri i de enkelte statsadvokaturer og politikredse?