Politikere kræver klar besked

Klimaændringer ser ud til at sluge resultatet af miljøstramninger

Naturvidenskab 6. september 2006 06:00

NORDJYLLAND: Det er givet, at landmændene omkring Mariager Fjord i fremtiden vil bliver omfattet af meget stramme miljøregler. Det har miljøminister Connie Hedegaard (K) på det seneste flere gange slået fast, men politikerne i amtets udvalg for teknik og miljø vil se det på skrift. På samme måde vil amtspolitikerne også have afklaret, hvordan forholdene bliver for de følsomme områder ved Limfjorden. - Det drejer sig ikke kun om Mariager Fjord men også f.eks. om Lovns Bredning, Skive Fjord og Halkær Bredning. Her vil vi også gerne se på skrift, at de områder af Limfjorden også bliver reguleret efter de strengeste regler for landbrug, siger næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen (S). Forligsaftale i høring Et flertal i Folketinget indgik inden sommerferien forlig om de fremtidige miljøregler. Forligsaftalen har netop været ude i høring. Amtsborgmester Orla Hav (S) og formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) har over for miljøministeren krævet en afklaring for Mariager Fjord og for hele Limfjorden. De to amtspolitikere mener, at begge fjordområder i deres helhed bør defineres som sårbare områder. - Hvis miljøministeren på skrift bekræfter de udtalelser, som hun er kommet med vedrørende Mariager Fjord, så er der ikke noget problem for det område. Inden vi reagerer yderligere, må vi derfor se, hvordan miljøministeren svarer Orla Hav og Niels Kristian Kirketerp, siger Henrik Ringbæk Madsen. Til mødet i går i amtets udvalg for teknik og miljø havde Henrik Ringbæk Madsen bedt om at få spørgsmålet om de fremtidige regler for miljøgodkendelser af husdyrbrug på dagsordenen. Yderligere blev der også på mødet gjort status over den handlingsplan, der er lavet for Mariager Fjord. - Og her chokerer det mig noget, at virkningen af de stramninger, som vi de seneste år har vedtaget i amtsrådet, tilsyneladende bliver slugt af virkningen af den ændring af klimaet, der er ved at ske, siger Henrik Ringbæk Madsen. Her er det øgede regnmængder, der giver større udvaskning af næringsstoffer. Politikerne har de sene-ste år glædet sig over, at der er mindre udledning af fosfor, men her er der nu fare for, at øgede regnmængder kan give en udledning af fosfor, der er ophobet i jorden. Samtidig risikerer man, at en højere vandtemperatur gør, at der kan bindes mindre ilt til vandet, således at der bliver øget fare for ilt-svind.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...