Politikere løber ikke fra ansvaret

UNGDOMSPOLITIK:I NORDJYSKE Stiftstidende søndag 23. februar kunne man læse, at der er en vis utålmodighed med hensyn til indfrielse af de løfter, der blev givet i valgkampen i efteråret 2001. Mogens Larsen og Frank Østergaard mener rent faktisk, at vi er løbet fra ansvaret. Det er beklageligt, hvis I går med den opfattelse, og jeg vil love jer, at det ikke er tilfældet. Vi har for tiden en skolestrukturdebat kørende, som gerne skulle være afsluttet omkring sommerferien. Vi har været i gang med at udforme en servicestrategi. Begge emner har taget meget tid på den politiske dagsorden. Det skal ikke være at forstå som en undskyldning, men blot en forklaring på hvorfor vi endnu ikke er kommet i gang med at få udformet en ungdomspolitik. Vi har ved flere lejligheder drøftet, hvornår tidspunktet er inde til at gå i gang med at få udformet en ungdomspolitik. Jeg mener, at når vi kommer over sommerferien, må tiden være inde til at gå i gang med de indledende drøftelser, og i den forbindelse glæder det mig, at både Mogens Larsen og Frank Østergaard er parate til at indlede et samarbejde. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at vi får så mange aktører på banen som muligt. En ungdomspolitik skal have rødder hos dem, det handler om, og derfor glæder vi os til samarbejdet.