Lokalpolitik

Politikere lytter til beboere

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg imødekommer en del af ønskerne omkring Slagterigrunden i Brønderslev. Det fastslår formand for udvalget, Karsten Frederiksen (K), efter et ekstraordinært møde i udvalget. Karsten Frederiksen understreger, at man derved følger et ønske fra borgere. - På borgermødet forleden blev spørgsmålet omkring udkørsel til Slagterigrunden fra de 180 parkeringspladser rejst, bemærker Karsten Frederiksen. Teknik- og miljøudvalget foreslår, at en del af trafikanterne kan ledes ud til Østergade i stedet for Slagterigade - ved Netto. Udvalget foreslår byrådet, at der bliver en udkørsel til Østergade og en til Slagterigade. - Vi ønsker at imødekomme borgernes ønsker, ligesom vi mener, at det er vigtigt, at trafikken afvikles på den mest hensigtsmæssige måde, siger Karsten Frederiksen. Omkring vareindleveringen til de kommende butikker, har der været talt om en forsænkning af vareindleveringen. Men teknik- og miljøudvalget foreslår, at der bliver en fem meter høj tunnel, hvor lastbilerne kører ind med varer. Der sker en forhøjelse af muren. Det er planen, at denne mur opføres i rødt tegl - og at stenene lægges, så der skabes spil i muren. Beboerne har ønsket vareindleveringen helt flyttet. Men det kan teknik- og miljøudvalget ikke imødekomme. Ifølge Karsten Frederiksen har man undersøgt om vareindleveringen kan flyttes, men det kan ikke alde sig gøre, når indgangen skal ligge ved bymidten. Karsten Frederiksen har slået fast, at hvis der bliver problemer efter vedtagelsen og realiseringen af projektet på Slagterigrunden med f.eks. støj fra ventende lastbiler eller andet, der ikke reguleres i lokalplanen, må de tages op løbende. Dispensationen til vareleverancer mellem klokken 6 og 7 bliver ikke meddelt før der foreligger en konkret ansøgning.