Lokalpolitik

Politikere lytter til borgerprotester

Lokalplan for boligområde i Aabybro Øst i ny høring. Teknisk udvalg følger de protesterende beboere på flere punkter.

Lokalplanen for det ny boligområde mellem Toftevej og Kattedamsvej skal nu ud i en ny høring. Arkivfoto: Martin Damgård

Lokalplanen for det ny boligområde mellem Toftevej og Kattedamsvej skal nu ud i en ny høring. Arkivfoto: Martin Damgård

Teknisk udvalg har lyttet til de mange indsigelser, der er kommet til lokalplanforslaget for det ny boligområde i Aabybro Øst mellem Toftevej og Kattedamsvej. Udvalget vil ændre i forslaget og rette ind efter en del af beboernes ønsker. Og lokalplanforslaget bliver nu sendt ud til en ny høring. Det store læbælte, som adskiller det ny boligområde og Tyttebærvej, har især haft beboernes opmærksomhed. Efter planen skal der etableres tre adgangsveje til det ny boligområde gennem læbæltet, som grundejerforeningen ejer. Det har der været stor utilfredshed med. Teknisk udvalg er indstillet på at droppe den ene adgangsvej gennem læbæltet. Det er vejen, som ligger længst mod vest - tættest på Toftevej. - Vi kan godt se, at det ikke er så godt et sted at lave en vej, siger Jens Chr. Golding (S), formand for teknisk udvalg. I stedet bliver der en adgangsvej fra Multebærvej, som er adgangsvej til Tyttebærbæj/Blåbærvej området. Det er en adgangsvej, som mange af de protesterende har foreslået, bl.a. grundejerforeningen. Udvalget er desuden klar til at droppe to af de planlagte grunde i det ny område. Det er 16 og 17, som ligger mellem det eksisterende fællesareal og Kattedamsvej. Her har der i øvrigt også været planer om en sti, som skal fortsætte over eller under Kattedamsvej til det store boligområde nord for Kattedamsvej. Endelig vil teknisk udvalg gerne se en underskrift på en aftale, der er indgået mellem grundejerforeningen og ejeren af det ny kommende boligområde. Grundejerforeningen ejer læbæltet, og derfor skal der laves en aftale med ejeren af boligområdet om køb af de arealer, der skal bruges til adgangsveje. - Vi vil gerne se en underskrift på, at der er indgået en aftale, siger Jens Chr. Golding.