Socialforsorg

Politikere lytter til hjemmehjælpere

Socialudvalget arbejder på at forbedre forholdene for hjemmehjælpere

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Meget tyder på, at der bliver lyttet til de problemer, som hjemmehjælperne i specielt den tidligere Dronninglund Kommune har. Brønderslev Kommunes socialudvalg har drøftet sagen efter at der 2. maj blev holdt et møde hos FOA Brønderslev om arbejdssituationen indenfor ældreområdet. Det var fællestillidsrepræsentant Jette Ramskov, der havde indkaldt til mødet. Inviteret var økonomiudvalget, socialudvalget, ældreområdets tillidsrepræsentanter, sektorformand i FOA, Hanne Christensen, samt direktør for sundhed og beskæftigelse, Henrik Aarup-Kristensen. På mødet fremlagde tillidsrepræsentanterne deres syn på egen arbejdssituation. Nu har også socialudvalget haft sagen til behandling. Socialudvalgets formand, Ole Jespersgaard (S), understreger, at udvalget tager henvendelsen alvorligt. Der er en række områder, der skal kigges nærmere på. Ole Jespersgaard fortæller, at der skal ske en evaluering af de håndholdte mobiltelefoner - systemet kaldes mobilomsorg. Blandt andet skal kigges på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser. - Vi skal finde ud af, hvilke tekniske problemer, der er. Ole Jespersgaard siger, at det er vigtigt, at personalet får en instruktion i at bruge mobiltelefonerne. Det er måske et af de områder, det har skortet på. - Især i tidligere Dronninglund Kommune mangler hjemmehjælperne deres morgenmøder, ligesom der er ønske om medarbejdersamtaler. Det må vi kigge på, siger Ole Jespersgaard. Han understreger, at det ikke er nyt med håndholdte mobiltelefoner til hjemmehjælperne. - Det havde man i både Brønderslev Kommune og Dronninglund Kommune, siger han. Så det har ikke noget med kommunesammenlægningen at gøre.