Politikere må have dårlig smag i munden

ØDELÆGGENDE:I 21 politikere, som valgte at stemme for skolestrukturforslaget, må i dag sidde med en meget dårlig smag i munden. Tænk på hvor meget I har valgt at ødelægge i de små samfund i kommunen, blot for at kunne spare nogle millioner, som med stor sandsynlighed kunnet været fundet anderledes, hvis man havde gennemarbejdet de økonomiske konsekvenser hele vejen rundt. Vent nu og se om der ikke kommer nogle store investeringer og deraf følgende driftsudgifter til skoleveje, bygninger, buskørsel m.m. Først og fremmest er det totalt uforståeligt at man har valgt løsningen med Skelund som indskolingafdeling for Havbakkeskolen. Det er direkte imod Havbakkeskolens anbefalinger Der er ikke nogen som helst økonomisk gevinst ved den løsning - kun øgede udgifter. Man skal nu til at omstille Skelund til en afdelingsskole med alle de problemer som man havde i sin tid, da Øster Hurup blev afdelingsskole - stik imod skoleledelsens ønske. Alle var indstillet på at støtte forslaget om en ny fælles skole. Specielt socialdemokraterne som åbenbart er blevet 'banket på plads', må have særlig dårlig smag i munden - hvor mange andre studehandler er der indgået i denne proces. Det bliver spændende at se! Og Mogens Jespersen - det du sagde til vores ellers gode møde i Øster Hurup, gik jo stik modsat. Er det Jess Laursen, du skyldte en tjeneste? Ellers er det ingen fornuftig forklaring på det skete.