Politikere må lære af fejl

Man har gjort det før og meget længe. Og man er blevet enige om, at det var en rigtig dårlig idé: Der er gennem mange år givet enorme EU-pengebeløb til landbrug, herunder gartnerier og vindyrkelse. Og der er fra ministrenes side meldt ud, at disse "landbrugstilskud" er en rigtig dårlig idé. Og man har langt om længe indset, at det vil være meget bedre, såfremt man lader markedskonjunkturene klare opgaverne på et frit marked.

Nu vil flere af de samme ministre give støtte efter stort set samme principper, men til pengeinstitutterne. Og jeg tror, at man efterfølgende vil ærgre sig lige så meget som med støtten til landbrugserhvervene. At lære af sine erfaringer er godt. Men disse erfaringer fra landbrugsområderne mener vores ministre åbenbart ikke, der kan eller bør gøres sammenlignelige med situationen på finansområdet. Det vil være langt bedre for forbrugerne at få sorteret de letsindige pengeinstitutter fra hurtigst muligt og lade være med at understøtte dem, der har ladet sig fuppe af blandt andet kyniske, grove og yderst egoistiske selskabstømmere. Vil pengeinstitutterne og ministrene virkelig være dem, der lige så kynisk fortsætte med at fuppe forbrugere med lån, som viser sig at være usikre og med risiko for store stigninger, hvorved mange ikke vil kunne klare at have disse lån? De aktuelle ministre i Danmark udtaler, at man støtter pengeinstitutterne for forbrugernes skyld. Det er en lodret fordrejning. For den enorme pengesum, som ministrene eksempelvis ønsker at støtte pengeinstitutterne med, skal alene klare at opretholde forbrugslån og pengene kommer allerede fra forbrugerne. De mange forbrugslån skal holde beskæftigelsen oppe, fordi man fra samme ministres side gennem år har opfordret til flytning af firmaer til Asien, hvorved enormt mange stillinger er fjernet fra landet. De manglende stillinger, der er eksporteret til Asien, har forbrugslånene og overforbruget kompenseret for. Således mange af landets tilbageværende og kunstigt skabte nye stillinger på den måde har skullet "dæmme op for" alle de goder, der er flyttet til Asien. Firmaflytning til Asien har medført en overophedet økonomien i blandt andet Kina og opbygget et yderst stærkt indre marked der. Nu står vi så svækkede tilbage her i Europa. Og ministrene mener, at kun endnu en længere periode med overforbrug kan redde denne svækkelsestilstand. Det ser faktisk ud til, at ministrene kun ønsker at forlænge svækkelsestilstanden og sygdomsperioden, fordi man ikke ved, hvad man ellers skal gøre. Kan vi i Danmark finde ud at andet at få tiden til at gå med at trille mønterne frem og tilbage mellem Verdens lande? Og er vi politisk repræsenteret af nogle, der nægter at ville lære af sine fejl?