Lokalpolitik

Politikere mangler forståelse for smuk natur

FREDNINGER:Et nyligt indlæg fra tre byrådsmedlemmer i Brovst, Henry Kronborg, Jens Dahl og Kim Bennike, om airparken i Kokkedal, kalder på bemærkninger. Det svært at være saglig overfor indlægget, men jeg prøver. Først anføres, at Ragnhild Poulsen har begået det strafbare at udtale sig til folk og presse om noget fra et lukket byrådsmøde, det er om den hemmelige sag Kokkedal airpark. Hvis de tre selv tror på det strafbare, burde de gå til politiet. Men det tør de ikke. Sagen er uden indhold og vil falde. Så er de inde på en tillid mellem mennesker, som Ragnhild Poulsen påstås at have brudt. Der er følgende kendsgerninger: 1. Ragnhild Poulsen var fra starten modstander af parken grundet bekymring for etikken og en ophævelse af naturfredningen. 2. De omtalte byrådsmedlemmer har givet airparken strygende medvind længe inden den endelige afgørelse i byrådet. 3) Sagen var i pressen før Ragnhild Poulsen udtalte sig. 4) Ragnhild angribes for at sige til folk og presse, "at de 16 øvrige byrådsmedlemmer har/er tæt på at have taget stilling for en tilladelse til parken". Det har de ikke, siger de tre. Spørgsmål fra en udenforstående: Hvad skulle der være galt i Ragnhild Poulsens væremåde? Ad 1. Hun har fuld ret til at være modstander af parken! Ad 2. Det er jo sandt. Det siger byrådsmedlemmerne selv! Ad 3. "Hemmeligheden" var altså sluppet ud, så hun har intet ondt bedrevet. Ad 4. Der er 17 byrådsmedlemmer i Brovst. De tre brevskrivere siger, at de og de 13 først vil beslutte sig, når sagen er belyst fra alle sider, høringerne gennemført osv. Vi kan altså være helt trygge ved byrådets neutrale udgangsstilling, når timen er inde. Det er - må jeg sige - svært at tro. Hvorfor skulle sagen egentlig behandles for lukkede døre? Og når de mange politikere på forhånd erklærer sig positive til at gennemføre projektet og derefter fortsætter med at tale til støtte for sagen, så er de da meget langt fra at være de saglige neutrale bedømmere, som til slut vil afgøre om "for" eller "imod" vejer tungest. Om Henry Kronborg, Jens Dahl og Kim Bennike er blot at ønske, at det skarn, de kaster efter Ragnhild Poulsen, må grise dem selv til. Ragnhild Poulsen er en hæderskvinde. Men en anden sag fortjener også opmærksomhed: Kommunens ønsker om at måtte anlægge op mod 700 sommerhuse i fredede områder ved Tranum. De to sager om indgreb i fredede områder har en tredje makker: På Øland har golfklubben ønsket en udvidelse fra 9 til 18 huller. Det er måske nyttigt. Det ønskede areal ser voldsomt ud i en ukyndigs øjne, men lad gå da. Men at der indgår en bid af fredskoven er stærkt bekymrende. Også dette støttes af et byrådsflertal, ifølge høringsmaterialet. Og der er stillet millioner i udsigt. Det foruroligende med de tre sager er, at det nuværende byrådsflertal i rystende grad mangler forståelse for at bevare den smukke og særprægede natur, som kommunen rummer.

Forsiden


Breaking
Medie: Epidemikommission vil sende skoleelever hjem
Luk