Lokalpolitik

Politikere misbrugte deres magt

Seks kommunalpolitikere i Brovst med borgmester Mogens Gade (V) i spidsen er blevet kendt skyldige i magtfordrejning og repressalier mod en borger, da de i 1996 fratog en vognmand social kørsel, som han udførte for kommunen.

Afgørelsen kommer fra Statsamtet Nordjylland, efter at sagen har været til vurdering hos Kammeradvokaten. De seks politikere, der sad i socialudvalget med Mogens Gade som formand, da fyringen af vognmanden fandt sted, kendes samtidig økonomisk ansvarlige og skal betale erstatning for kommunens tab på 213.844 kr. Det hedder dog i afgørelsen, at de slipper for erstatningssag, hvis de inden tre uger indbetaler en bod på 2000 kr. - Vi er ikke enige i afgørelsen. Derfor anker vi den til Indenrigsministeriet, siger Mogens Gade. Vognmand Poul Erik Reiche er glad: - Det er dejligt, at Kammeradvokaten nu har skåret ud i pap, hvad det handler om. At det er kommunen, der har handlet forkert. - Der findes fortilfælde, hvor politikere er kendt økonomisk ansvarlige, men der er ikke mange af dem, siger Claus Haagen Jensen, professor i offentlig ret ved Aalborg Universitet.