Lokalpolitik

Politikere nødt til at ændre planforslag

Borgerne får tit helt eller delvist medhold, når de gør indsigelse

AALBORG:Lokalplan 08-068 er et bevis på, at borgerne får indflydelse på de beslutninger, som politikerne tager. Men det er også et af de få eksempler på, at det ikke lykkes at gøre nogle af parterne tilfredse, mener teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Generelt får mange borgere faktisk helt eller delvist medhold, når de gør indsigelse, viser undersøgelse. Teknisk udvalg besluttede, at der skulle udarbejdes en lokalplan, der blandt andet omfattede Tranumparken 18, fordi medlemmerne syntes om Bill Nielsens forslag om at bygge rækkehuse. - Men det er måske ikke den bedste beslutning, vi har truffet. Det viste sig jo, at der var massiv modstand mod planerne, og derfor besluttede vi ikke at foretage nogle ændringer for den ejendom, som Bill Nielsen ejer, siger Henrik Thomsen om baggrunden for, at Tranumparken 18 blev trukket ud af lokalplanområdet. Hvis kommunen havde ændret status på ejendommen, havde Bill Nielsen været dårligere stillet, end da han købte ejendommen i 2003, og så havde han haft et helt klart krav på erstatning. Når det ikke var muligt at finde en løsning, der kunne gøre parterne tilfredse, kunne kommunen ikke gøre meget andet end at lade være med at foretage ændringer, mener rådmanden. Indsigelser har effekt Sidste år udarbejdede teknisk forvaltning en oversigt, der viste, at borgerne i mange tilfælde får helt eller delvist medhold, når de gør indsigelse mod en lokalplan. Forvaltningen gennemgik 43 lokalplaner fra 2003 og 2004. I den periode var der størst offentlig debat om eksempelvis planer for Musikkens Hus og Aalborg Zoo. I forbindelse med Musikkens Hus var der to høringsrunder, og der kom i alt 33 indsigelser. 21 indsigelser blev helt eller delvist imødekommet. Lokalplanforslaget for Aalborg Zoo medførte 16 indsigelser, hvoraf 13 blev helt eller delvist imødekommet. I andre tilfælde var byrådet knap så villige til at følge borgernes ønsker. Ifølge teknisk forvaltnings undersøgelse skyldtes det, at et flertal i byrådet var politisk uenige med ansøgeren, men afvisningen af klager skyldtes også, at der var tale om forhold, som ikke kan reguleres i en lokalplan eller som har med arealer at gøre, der slet ikke er en del af det område, som lokalplanforslaget handler om.