EMNER

Politikere ønsker Knuden klar til 2005 Hjemløse: Botilbud med plads til 12

FREDERIKSHAVN:Knuden er et botilbud med tilknyttet støtte- og omsorgspersonale for færdigbehandlede hjemløse misbrugere og/eller psykisk syge i ”Højbo” på Knudensvej, og det kan forhåbentlig åbne allerede 1. januar 2005. Det indstiller socialudvalget i hvert fald til de kommende budgetforhandlinger for 2005. Desuden har socialudvalget besluttet at projektet skal evalueres efter et år., Knuden skal være en selvejende instution drevet af foreningen ”Knuden”, som skal leje bygningen mens kommunen skal visitere folk dertil og betale opholdet. Der bliver plads til 12 misbrugere, der er på vej tilbage til samfundet efter behandling af misbrug eller sindslidelse, som skal støttes på den videre færd . Planen er, at kommunen skal gøre brug af 2-4 helårspladser i botilbuddet og resten af pladserne kan benyttes af andre kommuner. En plads er beregnet til at koste Frederikshavn Kommune 235.425 kroner om året.