Politikere og hal-ledelse skal drøfte renovering af hal

Ikke enighed om størrelsen af budgettet

BRØNDERSLEV:I nær fremtid mødes bestyrelsen for Brønderslev Hallerne og Brønderslev Idrætsforenings håndboldafdeling med børne- og kulturudvalget. Børne- og kulturudvalget og Brønderslev Hallerne er ikke enige om budgetforslaget. Brønderslev Kommune opererer med et budget på 5.793.000 kr., mens Brønderslev Hallernes budget er på 6.003.000 kr. Den væsentligste forskel er, at Brønderslev Hallen har en post på 350.000 kr. til renovering af hallen. De fleste af de øvrige poster er hallens bestyrelse og børne- og kulturudvalget stort set enige om. - Vi vil gerne snakke nærmere med hal-bestyrelsen om det budget, de er kommet med, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). Hvis Brønderslev Kommune skal bidrage med over seks mio. kr., stilles som betingelse, at Brønderslev Hallerne accepterer, at Brønderslev Kommune anviser timer til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven i det omfang, der er behov herfor og altså uafhængigt af, om hallens budgetforudsætninger er opbrugt. Der skal også drøftes et brev, som formand for Brønderslev Idrætsforenings håndbold-afdeling har fremsendt efter vand-problemerne 11. januar. Launy Andersen opfordrer i et brev Lene Hansen til at gøre noget ved problemerne med hallen. - Det er vor opfattelse, at de faciliteter, der stilles til rådighed for os, skal leve op til en vis standard i 2003, og det kan man ikke påstå, at Brønderslev Hallen gør, påpeger Launy Andersen. Han appellerer til poliikerne om, at disse dårlige forhold bliver bragt i orden. - Og det kan ikke gå for stærkt, siger han. - Vi skal inden for de næste to måneder have tre arrangementer med kendte kunstnere, og vi kan ikke være bekendt at stille disse kunstnere over for den usikkerhed, om taget nu holder, siger Launy Andersen. Han påpeger, at der er mange frivillige ledere, der gerne vil bruge mange af fritidstimerne på de unge mennesker i Brønderslev Kommune. - Det burde politikerne påskønne ved at sørge for, at vi i foreningerne har de optimale betingelser til rådighed. Launy Andersen mener ikke, at man kan vente på en ny hal. - Der må gøres noget nu, siger han.