Lokalpolitik

Politikere overvejer nyt lån til bustrafik

NORDJYLLAND:Også i 2006 kan Nordjyllands Trafikselskaber få store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Resultatet kan blive, at amtet ligesom sidste år optager i lån til driften. En anden mulighed er prisstigninger eller indskrænkninger i driften. Foreløbig vil amtspolitikerne have undersøgt, om der overhovedet bliver mulighed for i lighed med sidste år at optage lån. Til driften i 2005 besluttede amtet i efteråret at låne næsten 14 millioner kroner til Nordjyllands Trafikselskab. Flere amtspolitikere var dengang betænkelige: - Jeg bryder mig heller ikke om at låne til driftsopgaver. Men sidste år sagde regeringen, at det var den mulighed, vi havde. Det samme kan ske igen i år. Samtidig med, at vi skriver til Indenrigsministeriet for at få mulighederne for lån undersøgt, så har vi bedt trafikselskabet ledelse undersøge mulighederne for at skære ned i antallet af afgange, for i højere fra at bruge teletaxa eller for måske at hæve priserne, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Han er formand for NT"s bestyrelse, og i går orienterede han amtets økonomiudvalg om situationen. En af Orla Havs betænkeligheder er, at en ny låneoptagelse vil komme til at svie til det ny trafikselskab, der skal dannes i den ny nordjyske region. Sidste år ville der uden det særlige lån være sket prisstigninger på 11-12 procent. Med lånet blev stigningerne begrænset til omkring det halve. Efter Orla Havs opfattelse bør NT"s priser følge den almindelige løn- og prisudvikling. Her skal der dog tages særlig hensyn til prisudviklingen på olie. De store omlægninger bl.a. med Metrobusser var hos NT årsag til en passagernedgang. Det er trafikselskabet ved at have rettet op på igen. Hvorvidt der er andre muligheder end en ny låneoptagelse afhænger efter Orla Hav vurdering af, om den kollektive trafik kan vise sig konkurrencedygtig i forhold til privatbilismen. Han henviser dog til, at der tidligere er gennemført prisstigninger på op mod en halv snes procent, uden at det har betydet nævneværdigt for passagertallet: - Men her var det afgørende, at prisen stadig kunne konkurrere med det at køre i egen bil.