Frederikshavn

Politikere på charmetur for vandresti

Her stopper Dronningestien. Og skiltet bliver nok stående en rum tid endnu. Foto: Peter Broen

Her stopper Dronningestien. Og skiltet bliver nok stående en rum tid endnu. Foto: Peter Broen

FREDERIKSHAVN:En forlængelse af Dronningestien til Vangen står højt på kommunens ønskeliste. Dronningestien slutter i dag lidt syd den sydligste af Niels Juels kanoner. Men selv om forlængelse af stien har høj prioritet, så vil teknisk udvalg ikke her og nu ekspropriere jord til stien, I stedet vil det politiske udvalg ud at kigge på området og snakke med de tre grundejere, som har modsætter sig at afgive jord til stianlægget. Det besluttede teknisk udvalg på sit møde torsdag. Kommunens tekniske forvaltning har allerede haft flere forhandlingsrunder med grundejerne, men forhandlingerne er endt resultatløst. - Sommetider er det nødvendigt at prøve mange gange, før ting lykkes, siger formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (S). - Men vi har prøvet det før med den vendsysselske riderute. Det tog ti år at komme igennem. Han ser ikke noget alternativ, som gør det muligt at komme uden om de tre grundejeres marker på bakketoppen. Neden for bakken er der ganske vist stadig spor i landskabet efter Sæbybanens tracée. Men det ligger tæt på europavejen. - Pointen er jo, at stien skal følge bakkekammen 50 meter over havet, siger Jens Hedegaard.