Lokalpolitik

Politikere på mølletur

Thisted Byråd tager 23. maj på rundtur til de syv områder, der indgår i kommunens forslag til vindmølleplan

Medlemmerne af Thisted Byråd tager 23. maj på besigtigelsestur til de syv områder, der er omfattet af forslaget til ny vindmølleplan - blandt dem et område ved Egebaksande, her set fra bakkerne mellem Hundborg og Jannerup.Arkivfoto: Jens Fogh-Anderse

Medlemmerne af Thisted Byråd tager 23. maj på besigtigelsestur til de syv områder, der er omfattet af forslaget til ny vindmølleplan - blandt dem et område ved Egebaksande, her set fra bakkerne mellem Hundborg og Jannerup.Arkivfoto: Jens Fogh-Anderse

Med bunken af høringssvar som en del af bagagen skal medlemmerne af Thisted Byråd 23. maj på tur rundt til de ialt syv områder, der indgår i kommunens forslag til vindmølleplan. De syv områder er Gisselbæk, Nørhå, Egebaksande, Sjørring Sø, Tilsted, Kallerup og Hundborg Mose. - Vi forsøger at lave en ordentlig proces omkring kommunens nye vindmølleplan, forklarer Henning Holm (S), formand for udvalget for miljø og teknik. Et af virkemidlerne er netop at "klæde byrådet bedst muligt på" til at træffe beslutning om vindmølleplanen. Borgere inviteret til møde - Når alle får kendskab til svarene fra offentlighedsfasen om forslaget til vindmølleplanen, og når alle rent fysisk får mulighed for at se de respektive områder, er der også bedre muligheder for at forholde sig til de synspunkter, der er fremsat i høringssvarene, siger Henning Holm og tilføjer, at borgerne i nærområderne omkring de syv områder i forslag, er inviteret til at møde byrådet uden på stedet. - Vi lægger ikke op til en ny omgang sagsbehandling, men vil gerne give de borgere, som ikke gav sig til kende under høringsfasen, men som måske har noget på hjerte, mulighed for at få byrådet i tale. Et godt grundlag Henning Holm håber, at byrådet efter rundturen til de syv områder vil være så godt orienteret om forholdene omkring forslaget til vindmølleplan, at der kan træffes en beslutning om fremtidige vindmølleområder på et godt grundlag. Byrådet ventes at så sagen til endelig afgørelse inden årsskiftet. - Processen er i gang. Jeg forventer, at udvalget for miljø og teknik behandler forslaget til vindmølleplan umiddelbart efter sommerferien. Det sker uafhængigt af arbejde med den nye kommuneplan, fordi vi har besluttet at afvente en nu rapport om lavfrekvent støj udarbejdet på foranledning af miljøministeren. - Lavfrekvent støj er et centralt punkt i arbejdet med vindmølleplanen, og vi vurderer, at det er vigtigt at vi kender rapportens konklusioner, før vi går videre med sagen - og rapporten er på trapperne inden sommerferien, siger Henning Holm.