Hospitaler

Politikere på siden af sygehusplan

Der sker ingen justeringer i den nordjyske sygehusstruktur, uden at det er godkendt af politikerne. Det forsikrer formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF).

Ledelsen på Sygehus Vendsyssel er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre at spare 4,6 millioner kroner, som blev besluttet ved budgetforhandlingerne sidste år. I første omgang er der udelukkende tale om sonderinger, som blandt andet viser, at der er tomme sengepladser på den medicinske afdeling på sygehuset i Frederikshavn. Det er halvandet år siden, bølgerne i Frederikshavn gik meget højt i frustration over, at det lokale sygehus mistede sin status som selvstændig enhed og fremover skulle være en del af Sygehus Vendsyssel. På den baggrund - og fordi sagen ligger i gråzonen mellem forvaltningen og sundhedsudvalget - valgte sygehusledelsen at orientere politikerne om de hidtidige sonderinger. - Vi har taget orienteringen til efterretningen og sagt god for, at forvaltningen og sygehusledelsen fortsætter det udredningsarbejde, der er i gang. Men det er også helt sikkert, at vi politikere bliver involveret igen, hvis det endelige løsningsforslag på nogen måde ændrer ved den sygehusstruktur, som amtsrådet har vedtaget, siger Karl Bornhøft (SF). mons .