Politikere på skoleudflugt

Skolernes størrelse bliver sat under lup af politikere

Skolevæsen 1. februar 2003 07:00

AABYBRO: Aabybro Kommunes Musikskole skal have mere plads, mens opførelsen af den nye indskoling og SFO ved Aabybro Skole giver foreløbig skolen lidt luft. Men det er endnu uvist, om byggeriet er tilstrækkeligt i fremtiden. Det er hovedindtrykket, efter at kulturudvalget har set nærmere på lokalesituationen i Aabybro, oplyser Karlo Jensen (V), formand for udvalget. I år sætter udvalget fokus på skoler og pladsforhold, og Aabybro var første stop i rundturen i kommunen. - Når vi har besøgt alle skoler, vil vi se om evt. pladsproblemer kan løses ved at rokere rundt på tingene, og om vi kan gøre det bedre, siger Karlo Jensen. Han vil ikke komme med eksempler, men flytning af 10. klassecentret eller specialklasser fra Aabybro Skole er tidligere nævnt, ligesom han medgiver, at 7. klassernes placering har betydning. - Vi har nu set skole og kommunale lokaler i Aabybro generelt. Skolen har fået stadig flere elever og har i dag 703. Vi forventer, at den om fem år har 760 elever, siger Karlo Jensen. Alligevel er det politikernes indtryk, at skolen måske kan klare sig med den allerede igangsatte udvidelse. - Det nuværende elevtal kan være der, og tilbygningen vil give skolen lidt luft. Det vil muligvis betyde, at også de kommende års elevfremgang kan være i de nuværende lokaler. Men vi ved det endnu ikke, siger Karlo Jensen. Han peger på et hængeparti med Aabybro Kommunes Musikskole og Aabybro Kommunes Ungdomsskole. - Musikskolen har bare ét lokale til kontor, lærerværelse, lagerrum, bestyrelsesmøder og samtaler, og vi vil gerne hjælpe til at få mere plads. Ungdomsskolen vil gerne have sin egen base til eleverne og derudover fortsat benytte skole-lokalerne til deres undervisning, siger Karlo Jensen. I den forbindelse kommer Aabybro Skole vest uden tvivl i spil, når Kærbo SFO flytter til den nye SFO på skolens øst-afdeling. I år 2000 fik politikerne også vurderet folkeskolernes lokale-kapacitet i forhold til fremtidens krav til undervisningen, da arkitekt Aase Eriksen blev ansat til at gennemgå skolerne efter forudgående dialog med brugerne. - Det er rigtigt, at hun også så på lokalekapaciteten. Men siden har vi fået tre nye medlemmer i kulturudvalget, og de skal også vide, hvad dette drejer sig om, begrunder Karlo Jensen, at politikerne skal på en rundtur på skolerne bare to år efter Aase Eriksens rapporter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...