Lokalpolitik

Politikere på udvalgs-poster i nyt udvalg

NY FREDERIKSHAVN: Borgmester Erik Sørensen (S) er født formand for erhvervs- og turismeudvalget, et udvalg, som sammenlægningsudvalget i Ny Frederikshavn Kommune besluttede at nedsætte i september. Af de øvrige tre politikerpladser besætter ”storfamilien” (S, SF, K, løsgængeren Steen Jørgensen og de to borgerlister) to pladser. De øvrige valgte er Brian Pedersen (S) og Peter Nielsen (K) samt fra Venstre Hans Jørgen Kaptain. Erhvervs- og turismeudvalget består af 14 medlemmer. Som politiske repræsenter i distriktsudvalget, et rådgivende forum mellem byråd og oplandsbyer, har byrådet valgt Frode Thule Jensen (V) (formand), Knud Hjørnholm (S) og Søren Visti Jensen (SF). Distriktsudvalget består af 29 medlemmer, hvoraf de 26 udpeges på lokale møder. Som politiske repræsentanter i børn- og ungeudvalget, der blandt andet tager sig af tvangsfjernelsessager, har sammenlægningsudvalget udpeget Palle Thomsen (S) (formand), Ole Rørbæk Jensen (borgerliste) og Hans Rex Christensen (V). Udvalget består desuden af en byretsdommer, en pædagogisk/psykologisk sagkyndig og en sagkyndig udpeget af statsforvaltningen. Pladserne i de byrådets stående udvalg blev besat umiddelbart efter valgte i fjor.