Lokalpolitik

Politikere positive over for byggeri

Der er nu udsigt til, at der kommer gang i boligbyggeriet i Vadestedet i Brovst. Byrådet indstiller til Sammenlægningsudvalget, at der gives støtte til 12 almennyttige lejeboliger. 
FOTO:  MARTIN DAMGÅRD

Der er nu udsigt til, at der kommer gang i boligbyggeriet i Vadestedet i Brovst. Byrådet indstiller til Sammenlægningsudvalget, at der gives støtte til 12 almennyttige lejeboliger. FOTO: MARTIN DAMGÅRD

BROVST:Der er nu udsigt til, at der kommer gang i det planlagte boligbyggeri i Vadestedet i Brovst - det nye bolig- og forretningskvarter ved den nordlige ende af Jernbanegade. Brovst Byråd har besluttet at indstille til Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune, at det godkender opførelsen af 12 almennyttige lejeboliger i Vadestedet. Almennyttige lejeboliger kræver et kommunalt indskud på syv procent af byggesummen, i det aktuelle tilfælde 1,1 mio. kr. Næste år stiger indskuddet til 14 procent. - Det er vigtigt at få boligbyggeriet sat i gang, siger borgmester Mogens Gade (V). I år kan indskuddet lånefinansieres, det lan det ikke næste år. I Brovst Byråds indstilling til Sammenlægningsudvalget pointeres, at de efterfølgende boliger i Vadestedet skal være andels- eller ejerboliger, som ikke kræver kommunalt indskud. Det kommunale indskud i almennyttige lejeboliger kommer tilbage i kommunekassen ad åre. Det er Holmsø Huset, Fjerritslev, der står for byggeriet i Vadestedet. Det var oprindelig planen, at det skulle have været andels- og ejerlejligheder, men byggeselskabet har ændret kurs, da det har vist sig svært at sælge ejerligheder i den planlagte prisklasse på ca. 1,3 mio. kr. i Brovst.