Lokalpolitik

Politikere renset for beskyldning

Ministerium afviser, at Brovst-politikere i en sag har udøvet magtmisbrug

BROVST:Seks kommunalpolitikere i Brovst med borgmester Mogens Gade (V) i spidsen er glade for, at de nu af Indenrigsministeriet er blevet renset for beskyldninger om “magtfor–drejning og hævnmotiver”. Det havde de ifølge en afgørelse fra Statsamtet Nordjylland udøvet, da de som medlemmer af socialudvalget i 1996 besluttede at fratage en lokal vognmand socialkørsel. Statsamtet frafaldt Politikerne blev samtidig af Statsamtet gjort økonomisk ansvarlige for det samlede tab på 213.884 kr., som kommunen har lidt i forbindelse med sagen. Dog frafaldt Statsamtet sagsanlægget, hvis hver af medlemmerne i stedet betalte en bod på 2000 kr. De seks politikere ankede afgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og ministeriet fastslår nu, at Statsamtet ikke har haft tilstrækkeligt grundlag for at søge et erstatningskrav gennemført mod de ansvarlige politikere. Derfor ophæves Statsamtets afgørelse mod dem. I ministeriets afgørelse fastslås endvidere, at der ikke vil kunne gennemtvinges et erstatningskrav mod politikerne ”ud fra en antagelse af, at de har udvist en uforsvarlig og dermed ansvarspådragende adfærd, ligesom politikernes beslutning heller ikke kan ses som udtryk for usaglige hensyn”. Borgmester Mogens Gade glæder sig over afgørelsen: - Det er rart, når vi selv mener, at der ikke har været tale om hævnmotiver eller magtfordrejning. Derfor ankede vi, og vi er alle seks enige om, at det er dejligt rent personligt, at vi nu har fået den her afgørelse. De fem øvrige politikere er ud over Mogens Gade tidligere byrådsmedlem Bjarne Nielsen (UP) samt de nuværende byrådsmedlemmer Jørgen Winther (S), Gerda Nielsen (S), Erling Jacobsen (S) og Aksel Vad (V). Socialudvalget, der i 1996 havde Mogens Gade som formand, besluttede at fratage taxivognmand Poul Erik Reiche kørslen som følge af samarbejdsvanskeligheder mellem vognmanden og den kommunale administration. Blandt andet ville han ikke aflevere printboner som bilag til kommunen, selv om han gjorde det til amtet. Frikendt - og dømt Poul Erik Reiche indbragte i 2001 sagen for Fjerritslev Ret, der frikendte kommunen. I 2003 ankede Reiche til Vestre Landsret, der omstødte Fjerritslev Rets dom og dømte kommunen skyldig i at have frataget Reiche den sociale kørsel og dømte kommunen til at betale en erstatning på skønsmæssigt 100.000 kr. I 2004 sendte Reiche sagen til Statsamtet for at få politikerne gjort økonomisk ansvarlige. Om ministeriets afgørelse siger Poul Erik Reiche: - Jeg har ingen kommentarer ud over, at jeg nu er blevet renset for beskyldninger om at ville lænse kommunekassen for skatteyderpenge. Nu har jeg gjort et forsøg på at få de ansvarlige politikere dømt til at betale.