Lokalpolitik

Politikere savner arbejdsgrundlag

Amt og kommuner har udvalg klar til se på ændring af opgavefordeling

NORDJYLLAND:De nordjyske kommuner og amtet har overhalet regeringen på den måde, at de er klar til at gå i gang med at se på struktureformens konsekvenser. Det ligger klart, at reformen vil givet en ændret opgavefordeling, der betyder at en række medarbejdere skal overflyttes fra amtet til kommunerne. Men de nordjyske politikere kan ikke foreløbig komme videre, idet de mangler et arbejdsgrundlag. Amtet og den nordjyske kommuneforening har nedsat en fælles politisk styregruppe, der skal se på overflytning af opgaver fra amtet til kommunener. - Vi er sådan set klar til at gå i gang i morgen, men vi ved ikke endnu, hvordan lovgivningen bliver, og det er jo ikke helt klart, hvordan opgaverne bliver fordelt, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Han peger på, at specielt inden for det sociale område kan der opstå problemer. Her lægger socialministerens forslag op til, at regionerne som udgangspunkt overtager driften af de nuværende amtslige institutioner i regionen. Men om to år vil kommunerne få mulighed for at oprette alle former for sociale institutioner. På sammen måde kan kommunerne fra 2007 overtage alle former for institutioner. - Men her savner jeg nogle steder en forståelse af nødvendigheden af at få et fagligt miljø, ligesom der jo også er en økonomisk side. Risikoen kan også være, at regionen står tilbage med en enkelt specialbørnehave og måske en institution for døvblinde. På nogle punkter er det uklart, hvordan udviklingen vil blive, og jeg savner at få nogle flere nuancer ind i debatten, siger Orla Hav. Han har sammen med sine to viceamtsborgmestre - Niels Kristian Kirketerp (V) og Knud Størup (V) - sæde i den politiske styregruppe, der arbejde med overførsel af opgaver og personale til de ny kommuner. Kommuneforeningen for Nordjylland har til udvalget udpeget formanden Kristian Schnoor (S) fra Sejlflod kommune, næstformanden Brønderslevs borgmester Jens Arne Hedegaard (V) samt Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S). - Den sammensætning passer også med den måde, vi tidligere har nedsat udvalg på ved at tage en repræsentant fra Vendsyssel, en fra de søndenfjords kommuner samt borgmesteren fra Aalborg, siger Kristian Schnoor. Arbejdsgruppen skal lave en strategi for overførslen af medarbejdere fra amterne til kommunerne. Første skridt bliver, at der skal laves en samlet ressourceopgørelse. Næste skridt bliver at fordele ressourcerne på de ny enheder, inden de enkelte amtsansatte derefter bliver placeret i en kommune, i den ny region eller hos staten. Nordjyllands Amt har næsten 15.000 ansatte. Professor Bent Greve fra Roskilde Universitet har tidligere lavet en beregning, der viser at omkring 4000 vil blive overflyttet til kommunerne, mens 1000 må regne med at blive ansat under staten. Ca. 10.000 vil få job i den ny region.