EMNER

Politikere ser på forslag om strandtaxi

To københavnske turisters problemer med at bruge teletaxi til Tranum Strand i juli - da de skulle hjem, kom taxien slet ikke - resulterer måske i, at stranden i fremtiden vil blive betjent med teletaxi.

De to kø­ben­havn­ske kvin­der kom med møje og be­svær til Tran­um Strand, men da de skul­le hjem med de­res to små børn, kom te­le­taxi­en slet ikke. TEG­NING: JENS SCHMIDT AN­DER­SEN

De to kø­ben­havn­ske kvin­der kom med møje og be­svær til Tran­um Strand, men da de skul­le hjem med de­res to små børn, kom te­le­taxi­en slet ikke. TEG­NING: JENS SCHMIDT AN­DER­SEN

Som resultat af en klage fra de to københavnere har Nordjyllands Trafikselskab sendt et forslag til Brovst Kommune om, at der oprettes et stoppested for teletaxi ved Tranum Strand. Brovst Kommunes tekniske udvalg behandler forslaget på sit møde tirsdag. Forvaltningen indstiller, at teletaxiordningen udvides til også at omfatte Tranum Strand, og at forslaget sendes videre til Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune med anbefaling. I henvendelsen fra NT til Brovst Kommune hedder det, at stoppestedet ved Tranum Strand kan oprettes som et serviceskilt med oplysninger om teletaxi placeret på P-pladsen ved Tranum Strand, da det kræver en eksakt adresse at rekvirere teletaxi. Det understreges fra NT, at oprettelse af et sådant stoppested kan medføre ønsker fra offentligheden om yderligere stoppesteder. Først den daglige trafik Formand for Sammenlægningsudvalget i Jammerbugt Kommune, borgmester Mogens Gade (V), Brovst, har følgende kommentarer til forslaget: - Kollektiv trafik er noget af det, vi skal kigge på i forbindelse med budgetlægningen, og da vil kørsel til f.eks. Tranum Strand være et aspekt. Men det er vigtigt først at få den daglige, kollektive trafik til at fungere bedre, og der ser det ud til, at vi kan få kørslen med skolebørn i Jammerbugt Kommune til at blive en del af den kollektive trafik, siger Mogens Gade.