Lokalpolitik

Politikere ser på italiensk miljø

14 politikere og embedmænd skal bl.a. se på drikkevandsbeskyttelse

AALBORG:Aalborg Byråds forsyningsudvalg og en gruppe topembedsmænd rejser i weekenden på studietur i Norditalien, hvor de 14 deltagere med forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V) i spidsen blandt andet skal se spildevandsbehandling, energiproduktion, håndtering af affald og indvinding af drikkevand. Studierejsens første mål er besøg i vandindvindings- og naturbeskyttelsesområder omkring Torino, hvor der især skal ses på indvinding af drikkevand og grundvandsbeskyttelse. En dag er afsat til besøg hos FIAT i Torino, hvor politikerne fra Aalborg skal se på virksomhedens miljø- og energiledelse. Senere bliver der på den seks dage lange tur besøg på et kraftværk i Torino, mens der i Milano bliver lejlighed til at se på spildevandsbehandling. Endelig skal politikerne også lære om håndtering af elektronikaffald og produktion af biogas. Seks af forsyningsudvalgets syv medlemmer deltager i turen. Kun tidligere borgmester Kaj Kjær (S) har meldt afbud, og det er sket af helbredsmæssige grunde. De seks politikere er ud over forsyningsrådmanden tidligere rådmand Ib Rasmussen (S), Preben Pedersen (R), Kjeld Lundgaard (V), Vibeke Gamst (K) og Anita Knakkergaard (DF). Embedsmandsgruppen består foruden forsyningsvirksomhedernes direktør Knud Sloth blandt andre af vicedirektør Hans Christiansen og cheferne inden for de forskellige forsyningsområder. Tidligere har Anita Knakkergaard, der repræsenterer Dansk Folkeparti i byrådet, meldt afbud til studierejser. Det er sket, når hun har fundet programmet utilstrækkeligt. - Jeg mener, at vi kan lære noget på denne studierejse. Der er formentlig andre områder af Italien, hvor vi intet udbytte ville få, men netop her tror jeg, at vi på nogle felter kan lære af de resultater, der er opnået, og vi kan formentlig også have gavn af at høre om de fejl, der er sket, siger Anita Knakkergaard. Hun har tidligere - for få år siden - deltaget i en studierejse for forsyningsudvalget til Sverige, hvor der også blev set på affaldsbehandling, ligesom hun har været med i Rusland, hvor turen blandt andet gik til Kaliningrad: - I Kaliningrad kunne vi se resultaterne af den hjælp, som Danmark og Aalborg har ydet. For en halv snes år siden, da Anita Knakkergaard repræsenterede Fremskridtspartiet i byrådet, meldte hun afbud til en af skole- og kulturudvalgets studierejser. - Det var en tur til Italien. Jeg ønskede ikke at deltage, fordi jeg ikke kunne få et klart nok svar på, hvad programmet for studieturen var. Men det er ikke sådan, at jeg har ændret holdning i spørgsmålet om studierejser. Er programmet godt nok, så deltager vi i Dansk Folkeparti gerne, siger Anita Knakkergaard.