Politikere ser på nattelivet

Svært at opnå enighed i politikredsen

BRØNDERSLEV:Politikerne i Brønderslev Byråds økonomiudvalg skal i dag drøfte Brønderslevs holdning til, om unge under 18 år skal formenes adgang til diskoteker. - Vi skal drøfte situationen forud for et nyt fællesmøde med repræsentanter fra de seks kommuner i Hjørring Politikreds, fortæller borgmester Jens Arne Hedegaard (V). For to år siden var spørgsmålet også oppe at vende, og dengang kunne der ikke opnåes enighed. Hjørrings borgmester, Bent Brown (S), mener, at unge under 18 år skal formenes adgang på diskotekerne efter klokken 24. I Hirtshals er man ikke enig i denne holdning. I Løkken-Vrå Kommune sagde politikerne mandag aften nej til et adgangsforbud efter midnat for de unge undr 18 år.Her havde økonomiudvalget anbefalet kommunalbestyrelsen at gå ind for et adgangsforbud for unge under 16 år, men det forslag kom slet ikke til afstemning. Et ændringsforslag om, at der slet ikke skal indføres adgangsforbud, men at tingene skal fortsætte som de er i dag, blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå. Politimester Poul Nørgaard fra Hjørring har lagt tre forslag på bordet, som han håber, at de seks kommuner kan blive enige om. De tre modeller er: Den strenge løsning, hvor der indføres adgangsforbud i alle restauranter efter klokken 24 for unge under 18 år. Mellemløsningen: Her følges Aalborg-praksis, hvor der er adgangsforbud efter klokken 24 i de restauranter, der må holde åbent til klokken 05. Endelig er der den milde løsning: Her foreslåes adgangsforbud i alle restauranter efter klokken 02. Politimester Poul Nørgaard peger på en mellemløsning som den mest interessante, og den løsning, som politiet foretrækker. I Aalborg gælder forbuddet efter klokken 24. I Frederikshavn er forbuddet totalt, således at under 18 år slet ikke må opholde sig i lokalerne. Det har også været drøftet at lave en mellem-løsning gående ud på, at forbuddet kun skulle gælde personer under 16 år. Denne løsning er kun interessant, såfremt alle kommuner i kredsen går ind for ordningen. Løsningen vil ikke give politiet nogen lettelse i kontrollen. Den vil betyde, at der skal kontrolleres for både alder og udskænkning.