Politikere ser på sundhed i USA

Amtspolitikere vil også hente idéer til erhvervsudvikling

NORDJYLLAND:To amtsudvalg drager midt i maj på studietur til USA. Det drejer sig om amtets sundhedsudvalg og amtets økonomiudvalg. Vægten er lagt på studier inden for sundhedsområdet, men amtsborgmester Orla Hav (S) understreger, at studieturen også kan være vigtig i bestræbelserne på at skabe regional udvikling. Rejsen varer en uge, og denkommer til at omfatte byerne Boston og Seattle. - Det er nødvendigt hele tiden at være opmærksom på, hvordan vi inden for en snæver økonomisk ramme kan udvikle sundhedsvæsenet. Det vil også være relevant for de ny regioner. Jeg mener også, at vi kan hente inspiration, der kan gavne beskæftigelsen. Vi vil i større målestok end i Aalborg opleve det tætte samarbejde mellem sundhedsvæsenet og universitetet, og det netop et område, som vi gerne i Nordjylland vil udvikle, siger Orla Hav. I alt kan turen komme til at omfatte en snes deltagere, idet også en håndfuld embedsmænd skal med. Ved budgetforhandlingerne for et par år siden besluttede amtspolitikerne, at de stående udvalg skulle være omhyggelige med det faglige indhold, når der blev tilrettelagt studierejser. Her mener både Orla Hav og sundhedsudvalget formand Karl Bornhøft (SF), at programmet for turen til Boston og Seattle er meget relevant. - Det ene område, der bliver lagt vægt på, er den præhospitale behandling. Det vil sige bl.a. sige indsatsen på det sted, hvor en ulykke er sket. Det er et område, hvor vi har nået et pænt niveau, og det er vigtigt for den fremtid, vi er på vej ind i, siger Karl Bornhøft. På programmet er også en særlig model for behandling og omsorg for kronisk syge. - Det vil komme flere patienter med kroniske sygdomme, og det er vigtigt at kunne gøre noget for at højne deres livskvalitet. På turen bliver der mulighed for at høre om erfaringerne på det område. For de kroniske lidelser tror jeg, at vi lidt efter lidt er nået til den erkendelse, at der er behov for mere end det, som en læge kan klare på 15-20 minutter. Fra turen er der mulighed for at hente nogle erfaringer med hjem, og både på det præshospitale område og vedrørende behandling og omsorg for kronisk syge mener jeg, at det er vigtigt at hente viden, der også kan give politikerne et spark, siger Karl Bornhøft. Selv om ikke alle deltagerne fortsætter i de ny regionsråd, der som hovedopgave får at tage sig af sundhedsområdet, så mener, Karl Bornhøft at studieturen også er fremadrettet mod de ny regioner. Den linje skal de deltagende embedsmænd være med til at sikre. Venstre-medlemmet af sundhedsudvalget Per Nielsen har endnu ikke afgjort, om han stiller op til det nordjyske regionsråd. I hans parti bliver opstillingen først klaret hen på foråret. Men selv om hans fremtid i regionalpolitik ikke er afklaret, er Per Nielsen dog indstillet på at deltage. - Det er et meget relevant program, og derfor mener jeg, at turen er vigtig. Nu får amtsrådene forlænget valgperioden med et år til udgangen af 2006, og der kommer en stor opgave med at overlevere sundhedsopgaverne til den ny region. Det vil blive en svær periode, siger Per Nielsen. Han vurderer, at alle sundhedsudvalgets medlemmer vil deltage. Prisen for turen er endnu ikke klarlagt.