EMNER

Politikere ser på taxaklage

Vognmændenes talsmand tror, de selv bedst kan tage affære

HADSUND:Protesterne over vanskelighederne med at få en taxa om aftenen i Hadsund bliver straks i det nye år behandlet på politisk niveau. Sagen bliver formentlig behandlet på teknisk udvalgs møde 2. januar. Det var udvalgsformand Knud Christensen og teknisk chef Per Alstrup i hvert fald indstillet på, men man ville i går lige vende sagen med den embedsmand, der har taxaområdet. - Det er jo ikke bare et par underskrifter, og det skal ikke komme nogen til skade, hvis de fortrinsvis er indsamlet i værtshusmiljøet. Det kan jo også være borgernes talerstol, siger Per Alstrup. Ikke stor tiltro Taxa-vognmændenes tals-mand Benny Melgaard har derimod svært ved at se, hvad kommunen kan gøre ved den problemstilling, at det er svært at få en taxa sent om aftenen eller on natten i Hadsund. Han tror ikke på, at en ekstra taxabevilling, som vognmand Kaj Christensen har peget på, er løsningen. - Det hjælper jo ikke med en ekstra bil i indkørslen. Den skal ud at køre, siger Benny Melgaard, der heller ikke nærer stor tiltro til, at løsningen ligger i, at kommunen udarbejder en vagtplan for vognmændene. Imødekommer kritik Efter at 24NORDJYSKE tirsdag bragte talsmanden sammen med initiativtagerne til klagerne, er han i hvert fald i stillet på at forsøge at imødekomme kritikerne ved at tale med vognmændene - endnu engang - og så håbe på, at det denne gang giver fodslag. Helt konkret lover han, at kunderne ikke fremover vil opleve, at hvis der kun er én taxa på gaden om aftenen, at den så er optaget af at køre lægekørsel, sådan som klagerne har anført. - Dét problem har vi tænkt os at løse, siger Benny Melgaard, der derimod hverken vil eller kan love taxakunderne, at de fremover kan undgå ventetid. - Problemet er for eksempel størst om torsdagen, når flere værtshuse lukker klokken to og alle vil hjem på samme tidspunkt. Så løser hverken to eller tre biler jo problemet, siger talsmanden, der på det arrangerede møde på Jagtstuen, talte for, at kunder, der måtte have oplevet en sur taxavognmand måske ikke selv har optrådt med den største pli. - Den måde man selv bliver behandlet på, kan godt hænge sammen med den måde, man behandler andre på, siger Benny Melgaard, der er lidt imponeret over, at den kvinde, som angiveligt sov søndag nat i solcentret, undgik at aktivere alarmen. Flere klager end kunder Antallet af underskrivere på protesten til kommunen gør heller ikke samme indtryk på Benny Melgaard, som den gør på Per Alstrup. Han henviser til, at han på sin vagt i de seneste tre uger næppe har haft flere end tre kunder, og at han i det hele taget ikke kan komme i tanke om flere end omkring 14 kunder fra Jagtstuen. Kredsen af underskrive angives til omkring 120. - Hvis der var så mange aftenkunder, så behøvede vi ikke engang at få flere penge pr. tur for at få det til hænge sammen, siger Benny Melgaard, der tidligere over for NORDJYSKE har udtrykt tvivl om, hvorvidt aftenkunderne vil være indstillet på at betale de reelle omkostninger, som en vognmand har ved at køre aften og nat i eksempelvis Hadsund. Ikke desto mindre er talsmanden indstillet på at drøfte klagerne med sine kolleger. - Og vi bestræber os på altid at være høflige og venlige, siger Benny Melgaard og siger, at bestræbelserne også gøres, selv om han bliver ringet op klokken tre en nat, selv om det kan være vanskeligt, når man indledningsvis skal have skæld ud over, at en anden vognmand ikke har taget sin telefon.