Hospitaler

Politikere skal en tur på sygehuset

Udvalgsmødet i Hobro skal gerne kaste 4,5 millioner kroner af sig til tre projekter

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sygehusdirektør Christian Lyhne ser frem til at få de tre projekter udført.

HOBRO:Patienten er det rent bygningsmæssige, politikerne overtager doktorrollen og den helbredende medicin består af nogle millioner kroner, helt præcis 4,5 mio. kr. Som sådan er scenen sat på Hobro Sygehus torsdag morgen, når sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt sætter hinanden stævne til udvalgsmøde i mødelokalet ved kantinen. Hvis politikerne følger forvaltningens egen indstilling, vil der blive bevilget 4,5 mio. kr. til tre forskellige anlægsprojekter. Det er tiltag, der i følge sygehusdirektør Christian Lyhne på hver sin måde vil blive en gevinst for sygehuset. En bevilling på to mio. kr. skal bringe toilet- og badeforholdene på sygehusets kirurgiske afdeling 5 på etage 4 op på et tidssvarende niveau. - Pladsforholdene er i dag meget trange, og det betyder, at personalet ofte udsættes for nogle meget ugunstige arbejdssituationer, når de skal hjælpe dårligt gående patienter til toilet og bad, forklarer sygehusdirektør Chr. Lyhne. Projektet tager sigte på at ombygge afdelingens to toiletter/baderum. Det ene støder direkte op til skyllerum og depot, og ombygningen sikrer, at der både hertil og til toiletter/baderum bliver direkte adgang fra gangen. Der etablere nye døre og den eksisterende dør fra sengestue blændes af. Det vil også koste et par millioner kroner at få kapaciteten og pladsforholdene ved godsmodtagelsen på sygehuset bragt i orden. Godsmodtagelsen er i dag placeret i forbindelse med sygehusets tunnelsystem, og det giver store trækgener i dele af sygehuset, når der modtages gods. Dertil kommer, at pladsforholdene er meget begrænset, således at både gods og vasketøj ofte må anbringes direkte på gangarealet i tunnelsystemet. Problemerne kan afhjælpes ved at overdække en del af gårdarealet og inddrage det til godsmodtagelse. Derved skaffes der også plads til sygehusets varevogne. En sidegevinst rent miljømæssigt opnås på den måde, at sygehuset med etableringen af den ny godsmodtagelse bliver i stand til at separere affald i højere grad end i dag. Det tredje projekt, politikerne skal tage stilling til, er ikke så synligt, men dog ganske vigtigt. Det handler nemlig om at få elimineret de kulde- og trækproblemer, man ganske længe har haft i den medicinske afdeling. Det kan klares med nye fuger omkring vinduerne i den store bygning. I samme ombæring er der lagt op til installering af et nyt ventilationsanlæg i bygningens øverste etage. Det skal afhjælpe det dårlige indeklima i diverse kontorer.