Lokalpolitik

Politikere skal ikke længere føre tilsyn med Brønderslev Hallerne

Brønderslev Hallerne har fået nye vedtægter, der betyder, at byrådet ikke fremover skal føre tilsyn og kontrol med hallerne.

- Vi har 10-11 haller i vores kommune, og der er ikke en eneste af de haller, vi fører tilsyn med. Vi vil behandle dem alle sammen på samme måde, forklarer formand for fritids- og kulturudvalget, Eskild Slot Andersen. Udvalget havde sidste år udtrykt ønske om, at vedtægterne blev lavet om, så byrådet kom af med opgaven med at føre tilsyn og kontrol med hallens budget. Af de gamle vedtægter fremgik det, at byrådet skulle føre tilsyn og kontrol med fondens vedtægter, herunder opløsning af fonden, revision af registreret eller statsautoriseret revisor, vigtige beslutninger som køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån samt budget og årsregnskab. Men det afsnit er taget ud i de nye vedtægter, som fritids- og kulturudvalget havde på dagsordenen på sit seneste møde. Fire af udvalgsmedlemmerne anbefalede de nye vedtægter og sendte dem til videre politisk behandling, mens Karsten Frederiksen ønskede sagen oversendt til økonomiudvalget uden indstilling. Eskild Sloth Andersen peger på, at byrådet fortsat har mulighed for at se nærmere på regnskaberne. - I og med at vi jo køber timer og lejer timer og giver en form for tilskud til alle haller, så kan vi altid bede om at se regnskabet, men vi vil have det samme over alle haller, siger han.