Ungdomsuddannelser

Politikere skal lære at tale klart

Nordjyske regionspolitikere tilbydes kursus i at svare journalister

NORDJYLLAND:Vendelboen skal lære at snakke hurtigere. Himmerlændingen skal lære at udtale sig mere præcist. Og thyboen skal lære at tale, så også folk uden for Thy forstår det. Region Nordjylland vil tilbyde de 41 folkevalgte medlemmer af regionsrådet medietræning, så de bedre kan begå sig, når en journalist ringer til dem eller de får stukket en mikrofon i næsen, mens et tv-kamera snurrer. Tilbuddet består af et endags kursus med en tidligere journalist og pressechef som underviser. Regionen regner med at afvikle i alt fire-fem kurser, som hver koster 15.000 kroner. - Jeg synes, det er et fornuftigt tilbud. Det er jo ikke alle politikere, der kan ryste præcise politiske budskaber af sig, når pressen stiller dem spørgsmål. Så både for politikernes egen skyld, pressens - ja, for demokratiets skyld synes jeg det er rigtig godt, siger regionsrådsmedlem Lene Kjelgaard Jensen (V) fra Thisted. Hun er selv interesseret i at benytte sig af tilbuddet, hvis det ellers er muligt at passe det ind i en travl hverdag. - Politikere kan ikke undvære pressen. Og pressen kan ikke undvære politikerne. Det må være i alles interesse, at politikerne er så klare i mælet som muligt, tilføjer Lene Kjelgaard Jensen. Det er dog ikke alle regionspolitikere, som er enige i, at der er behov for medietræning. - Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at deltage i sådan et kursus. Det eneste, folk lærer sådan et sted, er at snakke uden om. Se bare i Folketinget. Der har medlemmerne for alvor lært at svare undvigende på de spørgsmål, som de bliver stillet. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til, at vi forsøger at efterligne i Nordjylland, siger Poul Erik Andreasen (S). - Hvis der absolut skal arrangeres den slags kurser, er det da kun nødvendigt at give tilbuddet til de 13 medlemmer i forretningsudvalget. Vi andre har jo alligevel ikke noget at skulle have sagt, tilføjer han. De knap 2000 kroner, som det ville koste at sætte Poul Erik Andreasen på skolebænken, kan regionen passende finde et mere fornuftigt formål til, mener han. - Pengene kunne jo passende sendes til Folkekirkens Nødhjælp - eller hvad det nu er for en humanitær organisation, finansminister Lars Løkke Rasmussen for tiden sender penge til, siger han. Regionsformand Ulla Astman (S) mener i modsætning til partifællen fra Vendsyssel, at det er godt at give tilbud om medietræning. - Det er jo udelukkende tænkt som et tilbud, så regionsrådsmedlemmerne får de redskaber, de har brug for. Måske så vi hver især lærer at sige, at "det ved jeg ikke, men jeg vil undersøge det", når en journalist stiller os spørgsmål, siger hun.