Lokalpolitik

Politikere skal se på Freddy-sag

Støttegruppe afleverede flere underskrifter til borgmester

Ef­ter at have ar­ran­ge­ret op­tog og de­mon­stra­tion, la­vet hjem­me­si­de og sam­let over 1500 un­der­skrif­ter hol­der den ak­ti­ve Støt­te­for­en­ing for Fred­dy nu et hvil, ind­til børne- og kul­tur­ud­val­get har set på sa­gen man­dag 7. au­gust. FOTO: GRE­TE DAHL

Ef­ter at have ar­ran­ge­ret op­tog og de­mon­stra­tion, la­vet hjem­me­si­de og sam­let over 1500 un­der­skrif­ter hol­der den ak­ti­ve Støt­te­for­en­ing for Fred­dy nu et hvil, ind­til børne- og kul­tur­ud­val­get har set på sa­gen man­dag 7. au­gust. FOTO: GRE­TE DAHL

BROVST:1203 underskrifter til fordel for treårige Freddy, som ifølge en beslutning i Brovst Kommune skal tvangsfjernes, blev i går afleveret til borgmester Mogens Gade (V). Tidligere er afleveret 304 underskrifter til kommunen. Tonni Kirk fra Støttegruppen for Freddy er glad for den store opbakning i form af underskrifter, og han er godt tilfreds med resultatet af mødet med Mogens Gade. - Borgmesteren kunne ikke love noget, men han oplyste, at sagen vil blive behandlet i børne- og kulturudvalget mandag 7. august. Vi håber, det kan ændre sagen, så Freddy kan komme i familiepleje hos sine dagplejeforældre. De 1203 underskrifter er indsamlet på lister i forretninger i Brovst samt i Jernbanegade og i Tranum. Knap 100 underskrifter er indsamlet i Farstrup og Brøndum i Himmerland, hvor der også er interesse for sagen. Tonni Kirk oplyste også til Mogens Gade, som understregning af den store interesse for sagen, at hjemmesiden om Freddy-sagen er blevet besøgt 13.058 gange i perioden 14.-30. juli. - Det er børne- og kulturudvalget, der har det politiske ansvar for børn og for beslutninger i personsager, så derfor skal udvalget have en redegørelse på mandag, så medlemmerne kan være 100 procent orienteret om, hvordan sagen er grebet an administrativt, siger Mogens Gade. - Hvis vi har lavet fejl, skal vi selvfølgelig rette op på det, understreger borgmesteren. Freddys far, 69-årige Villy Jensen, har anket kommunens og amtets valg af plejefamilie til Det Sociale Nævn i Nordjylland. Nævnet har udelukkende kompetence til at vurdere valget af plejefamilie. Hvis nævnet finder, at det er et rigtigt anbringelsessted, der er valgt, vil afgørelsen blive stadfæstet. Hvis nævnet er uenig med kommunen, vil den blive pålagt at finde et andet sted. Det Sociale Nævn venter at være klar med en afgørelse i sidste halvdel af august. Villy Jensen gik under jorden med sønnen 13. juli efter Brovst Kommunes beslutning om tvangsfjernelse. Villy Jensen har flere gange oplyst til NORDJYSKE, at han og sønnen ikke dukker op, før Freddy kan komme i familiepleje hos sine dagplejeforældre. Tonni Kirk spurgte også Mogens Gade om muligheden for, at far og søn kunne vende hjem, indtil sagen er fuldt afklaret, men der er ingen mulighed for at ændre eller blande sig i beslutningen om tvangsfjernelse, som er truffet af børn- og ungeudvalget, lyder meldingen fra Mogens Gade. Børn- og ungeudvalget, der består af tre kommunalpolitikere, en psykolog og en dommer som formand, har udelukkende truffet beslutning om tvangsfjernelse. Det er kommunale medarbejdere, der sammen med medarbejdere fra Nordjyllands Amts familieafdeling har udpeget plejefamilie til Freddy. Børne- og kulturudvalget, der skal se på sagen på mandag, består af Kim Bennike (DF), der er formand, Henry Kronborg (V), Jens Dahl (UP), Helle Bak Andreasen (V), Ragnhild Poulsen (UP), Gerda Nielsen (S) og Kim Levisen (S).