EMNER

Politikere skal tage stilling til dioxinsag

AARS:Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Aars er ikke i tvivl. Det er ikke helbredsmæssigt forsvarligt at udskyde dioxinrensningen på Aars Varmeværk i yderligere et år. Det fik varmeværket Nordjyllands Amts velsignelse til sidste år efter en afgørelse i Miljøstyrelsen. Lokalkomiteen har dog ikke helt opgivet at få amtet til at se anderledes på sagen. Derfor sendte næstformand Jørgen Grøn forleden et brev til politikerne i amtets teknik- og miljøudvalg. - Hidtil er vi blevet præsenteret for en stempelafgørelse. Nu vil vi gerne have politiklerne til at se på sagen, og vi vil have dem til at tage stilling til andet end økonomien, pointerer han. Derfor har Jørgen Grøn bedt amtets politikere svare på, om de finder det sundhedsmæssigt forsvarligt, at udskyde kravet om dioxinrensning på Aars Varmeværk til udgangen af 2005. Lokalkomiteen beder også amtet, om konkret at vurdere de sundhedsmæssige konsekvener af udsættelsen. Naturfredningsforeningen ønsker et bud fra amtet på, hvor mange sygdomstilfælde og eventuelt dødsfald det statistisk set vil medføre at udsætte rensningen i et år. Jørgen Grøn erkender, at lokalkomiteen ikke har flere formelle klagevej. - Men vi håber, at vi kan tale til politikernes fornuft. Måske får de et andet syn på sagen, når de selv bliver præsenteret for de helbredsmæssige konsekvenser, og ikke kun for den økonomiske side af at udsætte dioxinrensingen, siger Jørgen Grøn.