EMNER

Politikere skal udpege ny cirkusplads

SÆBY:Det er slut med at nyde en flot cirkusforestilling på pladsen foran Sæby Rådhus, hvor Benneweis, Dannebrog og flere andre store cirkusser jævnligt har slået sig ned i sommerperioden. Inden længe begynder håndværkere at opføre Sæbys nye bibliotek på pladsen, og så er der ikke længere plads til de store cirkusser. Derfor skal teknisk udvalg nu udpege en ny cirkusplads et eller andet sted i byen. Der er en håndfuld krav til en sådan plads. Den skal være mindst 10.000 kvadratmeter og nogenlunde plan. Desuden skal der være el og vand i nærheden, ligesom der skal være mulighed for parkering. Pladsen vil blive benyttet tre-fem gange om året. Rundtur Teknisk forvaltning var været på rundtur og besigtiget mulige cirkuspladser. Embedsmændene har set på pladsen mellem Rådhusparken og Sæbygårdvej, men da området formentlig vil blive udbudt til salg senere i år, er det ikke en optimal løsning. En pladsering ved Jernkilden har også været overvejet, men området er vandlidende og mangel på p-pladser kan også blive et problem. Det samme er tilfældet med Sæby Skoles gamle sportsplads ved Skolegade. Desuden skal skolen formentlig sælges, og det er derfor umuligt at sige, om sportspladsen også vil kunne bruges til cirkus om fem år. Tilbage er kun to muligheder, begge ved Solsbækvej. Forvaltningen peger i første række på Sdr. Strandhave som et godt sted til cirkus. Sdr. Strandhave er området, der hver sommer lægger sand og græs til Indre Missions store bibelcamping. Pladsen lever op til alle ovenstående krav. Der er dog et problem. Området ligger indenfor strandbeskyttelseslinien, og det er tvivlsomt, om amtet giver den nødvendige tilladelse til indretning af en permanent cirkusplads her. Ulemper Hvis tilladelsen ikke gives, peger teknisk forvaltningen i stedet på det grønne område ved Sæbys gamle renseanlæg. Også her er der dog ulemper. Der kan etableres en del p-pladser på selve området, men forvaltningen mener alligevel, at det i forbindelse med cirkusbesøg må påregnes, "at parkering på rabatterne langs med Solsbækvej og langs med kantstenen vil forekomme i et betydeligt omfang". Teknisk udvalg behandler den kringlede sag på sit møde i dag, tirsdag.