Politikere skal vælge køkken

Konkurrencedygtigt tilbud på varmholdt mad overrasker

HADSUND: Der bliver nok kræset lidt ekstra for medlemmerne af ældrerådet, når de i eftermiddag skal smage på maden fra tre af de fem køkkener, der har givet tilbud på at levere mad til kommunens plejehjem. Ældrerådets tilkendegivelse af, hvilken mad de synes er bedst, kan nemlig spille ind, når politikerne i socialudvalget efterfølgende skal pege på, hvilket køkken, der skal have opgaven. Af de fem køkkener, der har budt ind på opgaven, er ét valgt fra, fordi det ikke kan konkurrere prismæssigt, mens kvaliteten af maden fra Tjele Kommune forudsættes bekendt, da den i dag leveres til de hjemmeboende pensionister, der er tilknyttet den kommunale madordning - og blev prøvesmagt af byrådet i efteråret. Tjele-køkkenet er dog med i feltet, når leverandøren skal findes, og de fire tilbud, der er til bedømmelse ligger på begge sider af de 1,9 millioner kroner, som kommunen har budgetteret i årlige driftsudgifter. Faktisk er der omkring en kvart million kroner imellem højeste og laveste bud, men der er andet end prisen, der spiller ind. Socialudvalgsformand Poul Bergmann bebuder, at han vil møde med åbent sind til prøvesmagningen. Udgangspunktet var, at socialudvalget ønskede kølemad i stedet for den varmholdte mad, man nu får fra eget køkken på plejecentret Skovgården. - Jeg mener, det rummer alle fordele for personalet og de ældre. Den varmholdte mad kan ikke være ude på plejecentrene på samme tid, og det kan betyde, at personale og de ældre står og tripper for at komme i gang. Desuden har eksperter jo fastslået, at kølemaden ernæringsmæssigt er bedst, siger Poul Bergmann. - Men vi har fået et konkurrencedygtigt tilbud på varmholdt mad, og jeg må indrømme, at det er kommet noget bag på os, at det kan gøres så billigt, siger Poul Bergmann, der dog stadig er tilhænger af kølemaden. Han vil dog ikke trumfe synspunktet igennem. - Hvis ældrerådet fremturer med den varmholdte mad, så vil vi ikke modsætte os dét, siger Poul Bergmann. Når ældrerådet er blevet spist af, sætter socialudvalgets medlemmer sig sammen for at lave en indstilling til økonomiudvalget, som i morgen skal lave deres indstilling til byrådet, der træffer den endelige afgørelse på sit møde 27. januar. Ordningen træder i kraft pr. 1. marts.

Forsiden