Politikere skal vise et godt eksempel

FORBRUG:Der er flere grunde til, at det er en god idé for en politiker ikke at leve i og signalere frådseri: Enhver politikers fornemste opgave er at forbedre betingelserne for de dårligst stillede medborgere i ind- og u-land. De bedre stillede finder i reglen selv ud af at klare sig. De politikere, der ikke har egne erfaringer at trække på med hensyn til beskedne levevilkår, kan kun indleve sig en smule i fattige medmenneskers situation ved at færdes iblandt dem og lytte intensivt; sådanne øvelser bliver vanskeligere, jo dyrere politikerens vaner er. Dyre vaner signalerer rigdom og ønske om at forsvare rigdom, og så er man ikke tryg ved at snakke med for en mindrebemidlet. Klodens ressourcer er ikke uendelige, og der er over seks milliarder til at deles om dem. Skal man undgå, at råstoffer og energikilder slipper op, før andre stoffer og kilder kan træde i stedet, er Kyoto-aftaler ikke nok - den enkeltes livsform er vigtigere. Disse linier er ikke specielt henvendt til bestemte enkeltpersoner eller politiske partier. Emmaus Internationals pointer om hensyn til de dårligst stillede og ansvarligt forbrugsmønster hos alle har bud til alle partier og religioner.