Politikere: Skatten stiger ved reformen

Mange lokale folkevalgte spår en skattestigning - også borgmester frygter stigning

HJØRRING:Det kan blive dyrere at bo i Hjørring, Hirtshals, Sindal eller Løkken-Vrå kommuner. I hvert tilfælde frygter mange politikere, at kommuneskatten må en tand op ad, når de fire kommuner bliver til én stor efter den 1. januar 2007. En rundspørge foretaget af NORDJYSKE blandt byrådsmedlemmerne i de fire kommuner afslører en stor skatte-nervøsitet blandt de folkevalgte. Mange frygter, at kommuneskatten bliver højere i den nye storkommune, som endnu ikke har fået et navn. - Hvis kommunerne får lov, så kan reformen betyde en skattestigning, siger byrådsmedlem i Sindal Kommune, Arne Boelt (S). - Når serviceniveauet skal være med den højeste fællesnævner, så kan reformen betyde en skattestigning, supplere, John Bagger (S) fra Hjørring Kommune. Dermed er de to på line med 14 andre byrådsmedlemmer, som alle tror, at kommuneskatten vil stige. - Jeg er ikke i tvivl om, at reformen kommer til at betyde en højere skat, siger Henrik Guldsø (DF) fra byrådet i Hirtshals Kommune. - Med mindre de nye byråd nedsætter serviceniveauet drastisk, så tror jeg, at reformen vil betyde en skattestigning, tilføjer Tina Ussing Bømler (R) fra byrådet i Løkken-Vrå kommune. - Jeg er overbevist om, at sammenlægningen vil medføre en skattestigning, siger Ole Eskesen (S) fra Sindal Kommune. Udgifterne øges I alt har 31 folkevalgte svarer på NORDJYSKEs spørgsmål i rundspørgen og mange angiver en øget udgift både under og efter reformen, som en årsag til den nødvendige skattestigning. Blandt andet kræver reformen store udgifter inden for IT og personale, men også den kommunale service bliver dyr, hvis den skal fastholdes i den nye kommune. Derudover påpeger flere, at sammenlægningen vil give en stigning for nogen borgere fordi skatteprocenten bliver et gennemsnit fra de fire kommuner. - Der vil blive tale om en skattestigning for de kommuner, der har holdt en lav skatteprocent, når de bliver lagt sammen med andre, siger Kjeld Larsen (V) fra Sindal Kommune. Send flere penge Før nytår vurderede hver tredie borgmestre landet over overfor Ritzaus Bureau, at skatten vil stige efter kommunalreformen. Og også borgmesteren fra den største af de fire kommuner, er nervøse for en skattestigning. - Det vil afhænge af om regeringen sender penge med til gennemførelsen af reformen. Det har man hidtil sagt nej til, men det bliver en dyr proces for kommunerne, så derfor er en skattestigning ikke utænkelig - på kort sigt, siger Hjørrings borgmester Bent Brown (S). Men undersøgelsen afslører også, at der - ikke overraskende - er stor uenighed blandt de folkevalgte om fremtidens pris på vores skattebilletter. Uenighed Flere byrådsmedlemmer maner dog også til besindighed i undersøgelsen. Selv om de erkender, at reformen kan bliver dyr, så tror de ikke på en skattestigning. - Med de udmeldinger, der er kommet, så tror jeg skattestoppet fastholdes - den beslutning ligger ikke i byrådet, siger blandt andre Viggo Bilde (UP) fra Hirtshals Kommune. Også i Hjørring Kommune er der delte meninger. - Under et vil reformen ikke betyde skattestigninger, siger blandt andre Per Larsen (Kons.) fra byrådet i Hjørring Kommune. - Når tilpasningerne er gennemført på længere sigt, så man kunne forvente en skatte reduktion, tilføjer Jørgen Lind Thomsen (V), der er viceborgmester i sammen kommune.