Kulturpolitik

Politikere smækker kassen i

Kulturudvalget lægger nu op til en egnsteateraftale på et noget lavere økonomisk niveau.

Nej, der kommer ikke flere penge til egnsteateraftalen med Thy Teater og Kulturministeriet. Det blev beslutningen, da byrådets børne-, familie- og kulturudvalg tirsdag behandlede sagen. Udvalgsformand Preben Dahlgaard (R) erkender - som han på forhånd havde sagt i Thisted Dagblad tirsdag - at havde der været politisk vilje til det, havde det været muligt at finde de manglende godt 184.000 kr. Foreslog at skære mere Det var der ikke. Ja, sågar foreslog et af udvalgets medlemmer, Poul Hvass Hansen (K), at reducere tilskuddet yderligere med 128.000 kr., som denne ikke vil binde til Thy Teater, men mener frit skal kunne søges af alle, der ønsker at formidle børneteater i Thisted Kommune. De øvrige medlemmer af udvalget er Bjarne Holm (V), Peter Skriver Nielsen (S) og Poul Erik Skov Sørensen (S). Preben Dahlgaard beklager, at man ikke kan vedstå den oprindelige aftale med teatret og ministeriet om et tilskudsniveau (halvt om halvt) på knap 3,6 mio. kr. Han erkender også, at kommunens reduktion med godt 184.000 kr. tæller dobbelt op for teatret, fordi staten så skærer tilsvarende ned. Men det er det niveau, udvalget mener at kunne lægge sig på med egnsteateraktiviteter i den nuværende økonomiske situation. Kommer meget sent Videre erkender udvalgsformanden, at det er et problem, at den endelige fastlæggelse af tilskudsniveauet først kommer her i september, hvis altså økonomiudvalget på tirsdag 11. september og byrådet efterfølgende tirsdag 18. september følger indstillingen fra børne-, familie- og kulturudvalget. Kommunen har nemlig allerede udbetalt ni tolvtedele til teatret, som også på den baggrund har disponeret efter de 3,6 mio. kr. i 2007: - Men det må teatret løse, siger Preben Dahlgaard. Må sikre kerneområder Der er næppe udsigt til, at økonomiudvalget kan og vil finde de penge, børne-, familie- og kulturudvalget ikke fandt. Det erkender viceborgmester og økonomiudvalgsmedlem Arne Kaspersen (V), der som børne- og kulturudvalgsformand i den gamle Hanstholm Kommune hidtil har haft det politiske ansvar for egnsteateraftalen. Han beklager også stærkt, at man først nu finder det endelige tilskudsniveau. Altså 18 måneder efter at egnsteateraftalen blev indgået med ministeriet og 11 måneder efter sammenlægningsudvalgets endelige godkendelse af 2007-budgettet: - Det er virkelig bad luck! Men shithoppenss, lyder det fra Arne Kaspersen, der forklarer: - Vi gik ud fra, at den finansieringsform, vi havde fundet frem til i Hanstholm Kommune, kunne fortsætte i den nye egnsteateraftale med den nye storkommune. Men det kunne den ikke. Arne Kaspersen beklager stærkt, hvis ikke Thisted Kommune har råd til at have et egnsteater: - Som kommunalpolitikere er vi imidlertid nødsaget til at indse, at vi først og fremmest må sikre kommunale kerneområder som børnepasning, folkeskoler, ældreomsorg og veje. Og kommunen er i en presset økonomisk situation, siger viceborgmesteren. Et skred på 500.000 Hos Thy Teater oplyser administrator Nini Jolander, at sagen behandles på et bestyrelsesmøde torsdag 27. september: - Det er en meget væsentlig budgetforudsætning, der nu skrider på et meget sent tidspunkt. I forhold til det oprindelige budget for 2007 kommer vi til t mangle over 500.000 kr. Det må bestyrelsen tage stilling til, når den endelige beslutning er truffet i byrådet. Det har ikke været muligt at træffe teatrets bestyrelsesformand, Tove Pedersen, Tvorup, for en kommentar. Nini Jolander fortæller, at under den tidligere egnsteateraftale med først Hanstholm Kommune og senere i fællesskab Hanstholm og Thisted kommuner lå det samlede tilskud fra stat og kommune(r) på 2,3 mio. kr. årligt, hvilket var det laveste ministeriet accepterer for at indgå en egnsteateraftale. Årlige produktioner Dette niveau var gældende frem til og med 2006, men så blev der indgået en ny aftale i marts 2006, som teatret så lagde sit budget for 2007 efter: - Thy Teaters økonomi er jo meget sammensat, men selv med det meget lave tilskudsniveau har vi produceret mindst én, ofte flere forestillinger hvert år, siger Nini Jolander. En stor del af teatrets økonomi handler nemlig ikke om midler til produktion, men til formidling. I år præsenterer Thy Teater her i efteråret to nye produktioner.