Miljøpolitik

Politikere tager rundt i hele kommunen for at lytte til borgerne

Politikere på rundtur til oplandsbyer

BRØNDERSLEV:Borgerne i oplandet får i denne tid mulighed for at ytre sig om, hvilke ønsker, de har til Brønderslev Kommune. Teknik- og miljøudvalget med formand Karsten Frederiksen (K) i spidsen er for tiden på rundtur til alle borgerforeninger i kommunen. - Alt for ofte er politikerne ude lige før et kommunalvalg. Vi ønsker at gå ud og høre borgerne fra begyndelsen, og så forsøge efter bedste evne at løse opgaverne, siger Karsten Frederiksen. - Jeg vil gerne rundt og se og for at kende ethver hjørne af kommunen. Vi møder jo personer, der har kendskab til de lokale forhold. Karsten Frederiksen fortæller, at det er teknik- og miljøudvalget, der har tilbudt borgerforeningerne at komme ud i oplandsbyerne. - Jeg har fremsat en række forslag til mødedatoer på et fællesmøde, og de respektive borgerforeninger havde mulighed for at kontakte os om, hvilke datoer, der passede dem. Foreløbig er der fem borgerforeninger, der har sagt ja, og Karsten Frederiksen ved, at flere er på vej. - Vi er utrolig glade for at diskutere problemstillinger med borgerne. Baggrunden for møderne er, at vi også ønsker, at oplandsbyerne skal være i fokus, idet den udvikling, vi ønsker, jo gælder hele kommunen. - Når vi kommer ud, drejer det sig om, at der er små problemer - opgaver - man ønsker at gøre opmærksom på, lige så vel som vi i det nye udvalg har mulighed for at se på de ting, der rører sig, så vi i fremtiden er bedre klædt på, når vi planlægger asfaltarbejder, fortovsanlæg, trafikdæmpende foranstaltninger med mere. Oplandspulje Karsten Frederiksen lægger ikke skjul på, at han personligt gerne ser, at der på sigt bliver etableret en pulje til oplandsbyerne. - Jeg er af den opfattelse, at borgerforeningerne med puljemidlerne vil have mulighed for selv at klare mange af opgaverne. - Vi kommer ikke rundt med en store pose penge, idet vi jo har et budget for 2002, som vi skal holdes os inden for. Samtidig ved borgerne også godt, at den kommunale økonomi altid har behov for et eftersyn. Men det har også været vor opfattelse til nu, at mange af de ting, borgerforeningerne ser på, ofte er praktiske opgaver. Karsten Frederiksen siger, at der generelt bliver klaget over manglende vedligeholdelse af fortove og selvfølgelig af vejene. - Men borgerne er også klar over, at 20 års forsømmelse ikke løses på hverken ét eller to år. Karsten Frederiksen fortæller, at der på møderne også er et generelt ønske om udbygning af parcelhusgrunde. - Der tales også meget om gadebelysning, og det i en tid, hvor der skal findes 500.000 kr. i det kommende år, idet el-prisen stiger med det beløb. Også en del steder peges på den kollektive trafik. Karsten Frederiksen siger, at selv om teknik- og miljøudvalget er det udvalg, der har det mindste budget, er teknik- og miljøområdet det område, som flest borgere kommer i berøring med. - Er der spørgsmål, der vedrører andre udvalg, tager vi sagerne med til dem, fortæller Karsten Frederiksen. Han deltager selv i alle møderne, mens det går på skift, hvilke andre politikere, der er med. Men som regel er de lokale byrådsmedlemmer med.