Politikere tager tandlægevagt op igen

Udvalg vil regne grundigt på, hvad tandlægevagt kommer til at koste

HJØRRING:Måske kommer Hjørring alligevel med i en ny fælles ordning med en tandlægevagt, der skal sikre, at børn kan komme til tandlæge, hvis de får akut tandpine i weekender og ferier. Børne- og undervisningsudvalget har i hvert fald besluttet at tage sagen op igen. Udvalget sagde ellers som den eneste i den kommende storkommune nej til at være med, men det skete som tidligere fortalt i NORDJYSKE blandt andet fordi, at man havde misforstået finansieringen. Politikerne troede, at Hjørring Kommune skulle betale 30.000 kroner for at være med, men det var det beløb, samtlige deltagende kommuner skulle splejse om. - Vi ønsker at se på ordningen igen, fordi der er usikkerhed omkring tallene. Vi vil nu prøve at se på, om vi kan lave et skøn over, hvad Hjørring Kommunes reelle udgifter vil være til ordningen, fortæller udvalgsformand Else Købstrup (V). Forslaget til ordningen er lavet af Nordjyllands Amt, og kommunen kommer ind i billedet, fordi forslaget til ordningen er lavet, så også børn under 18 år skal kunne bruge den - og de sorterer under kommunens opgaver. Finanseringsmodellen går ud på, at de deltagende kommuner deler et abonnement på 30.000 kroner set i forhold til indbyggertal. Men der er ikke noget klart billede at, hvilke udgifter, der så kommer oveni, mener Else Købstrup. - Vi vil prøve at vurdere, hvor mange børn de reelt har brug for ordningen, og hvor mange der har været til privatpraktiserende tandlæge i weekender og ferier i dette år. Når vi har de oplysninger, vil vi tage sagen op igen efter sommerferien, siger Else Købstrup, der også peger på, at der kan komme nogle ekstra udgifter, hvis den kommunale tandpleje skal indgå i vagtordningen og dermed skal bruge timer på det. Foreløbig har 16 nordjyske kommuner sagt ja til at deltage, tre har sagt nej, og fire har ikke svaret endnu.