Videregående uddannelser

Politikere: - Tal dansk

Kernestrid om sproget. Minister vil ikke følge flertallets råd om, at undervisning foregår på dansk

KØBENHAVN:Et flertal uden om VK-regeringen kræver, at universiteterne stadig skal benytte det danske sprog. Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten har vedtaget en såkaldt beretning i Folketingets kulturudvalg, som pålægger regeringen at ændre universitetsloven, så der bliver forsket og undervist på dansk på universiteterne. Da Socialdemokraterne ikke vil bryde partiets forlig med regeringen om universitetsloven, er der dog reelt kun tale om et godt råd til videnskabsminister Helge Sander (V). Og det råd har han ikke til hensigt at følge. - I regeringen prioriterer vi altså kvalitet fremfor sprog. Og derfor er det naturligt, at engelsk spiller en rolle, når vi lever i en international verden, hvor globaliseringen i den grad spiller en rolle. Hvis man hindrer universiteterne i at virke på engelsk, er det en kæmpe hæmsko for hele vores udvikling og ageren på den internationale scene. Det er helt urealistisk - også set i lyset af, at vi har et universitetsforlig, som prioriterer kvalitet højere end sprog. Så jeg tror ikke, at der sker så meget. Hvis det her gennemføres, har det helt uoverskuelige konsekvenser, siger Helge Sander. Lever i en anden verden Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, advarer Helge Sander mod ikke at lytte til Folketingets flertal. Universitetsloven udløber med årets udgang, og kulturordføreren mener, at der nu er sendt et "klart og tydeligt signal" om, hvad loven fremover skal indeholde. - Videnskabsministeren lever i en helt anden verden end os andre, hvis han ikke lytter alvorligt til, hvad vi siger i kulturudvalget. Hvis han er klog, går han nu hjem og forbereder et udspil til, hvordan man fremover sikrer det danske sprog på universiteterne, siger Mogens Jensen. Kulturudvalgets beretning tvinger ellers regeringen til allerede nu at forberede et lovforslag, der "forpligter universiteterne i Danmark til at drage omsorg for, at dansk fastholdes som videnskabs- og undervisningssprog både på bachelor- og kandidatuddannelserne". Lovforslaget skal fremsættes, så loven kan få effekt "senest" i efteråret 2009. - Dansk er trængt - Dansk er ved at blive trængt ud af de højere uddannelser, og universiteterne vil ikke længere tale dansk. I stedet skal det foregå på engelsk i globaliseringens navn, siger Dansk Folkepartis Søren Krarup, som har været en af drivkræfterne bag forsøget på at sikre det nationale sprog. Enhedslistens kulturordfører, Per Clausen, frygter, at Danmark efterhånden får en engelsktalende elite. - Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at sikre, at de folk, som kommer ud fra universiteterne, også efterfølgende kan kommunikere på et sprog, som almindelige mennesker forstår og taler, og det er altså dansk. Allerede i dag er det muligt at blive kandidat på Roskilde Universitet (RUC) uden at blive undervist på dansk. På samme måde har Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet en målsætning om, at der kun bliver undervist på engelsk på de fleste kandidatuddannelser fra 2010, og på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) bliver mange af de studerende i dag kun undervist på engelsk. Universiteterne har også afvist, at det er nødvendigt med sprogregler, og de får opbakning fra Danske Studerendes Fællesråd (DSF) samt Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv./ritzau/