Politikere tøver med lokalplan for golfbanen

Landmand har et stykke papir, der giver ham forkøbsret til en del af de arealer, der er udset til golfbanen

HOBRO:Et stykke papir med en håndskrevet tekst er med et køllesving skudt ind i debatten om etablering af en golfbane på de rekreative arealer direkte på nordsiden af Mariager Fjord. På papiret skriver ejeren af nogle af de arealer, der er udset til golfbanen, under på, at en anden landmand i området har forkøbsret, hvis der på et tidspunkt bliver tale om at sælge den omhandlede jord. Protestgruppen bag golfbaneprojektet er ikke i tvivl om papirets gyldighed også i en juridisk sammenhæng. Derfor har gruppen over for både Hobro og Arden kommuner gjort gældende, at de på vegne af landmanden forbeholder sig ret til at kræve erstatning, hvis kommunalpolitikere handler anderledes og godkender det forslag til lokalplan, der blåstempler en golfbane i området. - For gårdejeren er det forretningsmæssigt livsnødvendigt, at han får mere jord til sin bedrift, og vi har nu gjort kommunerne opmærksomme på de konsekvenser, det vil få, hvis man godkender projektet, siger talsmanden for protestgruppen, Ole Palsbøll, Hjerritsdal. I Hobro har protestgruppens henvendelse gjort indtryk på den måde, at sagen om at sende lokalplanforslaget i offentlig høring meget overraskende blev taget af dagsordenen på byrådets oktober-møde. Det skete på begæring af den socialdemokratiske byrådsgruppe. Normalt er den slags sager ellers kun ekspeditionssager. Viceborgmester Hans Poulsen, der er Socialdemokratiets ordfører, erkender, at det er de nye oplysninger, der har fået partiet til at tøve. - Jeg vil gerne slå fast, at vi absolut ikke har noget imod en golfbane det pågældende sted, men spørgsmålet er, om de nye oplysninger på nogen måder kan kompromittere os. Det vil vi have vished for, før sagen sendes ud i offentlig høring. Ikke fordi vi har til sinds at sætte en kæp i hjulet for projektet, men alene fordi, vi ikke vil risikere, at Hobro Kommune kommer i klemme, siger Hans Poulsen. Udsættelsen betyder fire ugers forsinkelse, og det er en forsinkelse, som det konservative byrådsmedlem Preben Jensen er fortørnet over. - Jeg forstår godt, at Socialdemokratiet har betænkeligheder. Det har jeg såmænd også. Men det berettiger ikke til en udsættelse af sagen. Vi kunne mageligt have sendt sagen til offentlig høring sideløbende med at vi havde fået undersøgt alle tvivlsspørgsmål, mener Preben Jensen. Mine 52 tønder land Den mand, der med bemærkningerne om forkøbsretten har gjort sig selv til skydeskive, er handelsmanden Jens Arne Abildgaard, Torndalsvej 1. Han ejer 52 tønder land i området, og dem har han i nogle år haft forpagtet til en af sine naboer, gårdejer Jens Søndergaard. På kvitteringen for at have modtaget leje 26. maj 2001 skriver Abildgaard, at ”hvis en del af jorden vil blive solgt, vil lejer få forkøbsret”. Det henholder Jens Søndergaard sig til, det gør protestgruppen mod golfbanen også, men Jens Arne Abildgaard mener på sin side, at teksten ikke er det stykke papir værd, som den er skrevet på. - For at det skal være juridisk bindende, skal det være tinglyst. Det er ikke bare noget, jeg finder på nu. Det har jeg altid vidst, siger Jens Arne Abildgaard. Han føler sig heller ikke moralsk eller på anden måde bundet af papiret. - Jens Østergaard har jo ikke en gang en lejekontrakt. Vi har en aftale om leje et år af gangen. Nu er høsten i hus, og jeg har opsagt aftalen. Længere er den ikke, siger Jens Arne Abildgaard. Han forstår ikke den ballade, sagen har givet. - Jorden har været til salg længe, og dem, der måtte være interesseret, har jo bare kunnet give mig et ordentligt tilbud. Det har jeg fået af golfspillerne, og derfor sælger jeg 18-20 hektarer til dem, siger Jens Arne Abildgaard. Han tilføjer, at hans nabo, altså landmanden, der har brug for jord, er blevet tilbudt at købe resten - op til 18 hektarer. - Og skulle det ikke være nok, kan han jo købe jorden fra en anden gård i området. Den har været til salg i tre år, siger Jens Arne Abildgaard. I Arden Kommune har der indtil videre ikke været politiske forbehold mod projektet. I Nordjyllands Amtsråd er det med 22 stemmer for og fem imod bestemt at sende regionplantillægget for golfbanen i høring. De politiske bekymringer går på, at en del af golfbanen placeres på fredede arealer.